Raport bieżący 28/2021 – Podpisanie listu intencyjnego o rozpoczęciu współpracy z Tarchomińskimi Zakładami Farmaceutycznymi S.A.

Data: 24.06.2021 - godz. 19:28

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Spółką a Tarchomińskimi Zakładami Farmaceutycznymi S.A. z siedzibą w Warszawie ("TZF"), w którym strony oświadczyły, iż

- biorąc pod uwagę, że Spółka posiada zarówno kompetencje, jak i techniczne możliwości rozwoju innowacyjnych farmaceutyków o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu i profilaktyce COVID - 19, leczeniu nowotworów, chorób neurologicznych, cukrzycy i innych schorzeń metabolicznych

oraz

- uwzględniając rozpoczętą przez TZF realizację inwestycji - w postaci stworzenia centrum badawczo-produkcyjnego dla wysokoaktywnych substancji czynnych,

aby w pełni wykorzystać synergię doświadczeń zespołów oraz zaawansowania technologicznego obu firm, Spółka i TZF deklarują intencję rozpoczęcia współpracy w obszarze rozwoju (R&D) oraz produkcji (fill & finish) produktów leczniczych opartych o nowoczesne technologie (m-RNA), platformę leków wysokoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii dla sterylnych postaci leku, w obszarach chorób zakaźnych, onkologii i chorób metabolicznych.

Szczegółowy zakres współpracy ma zostać określony w ewentualnej umowie o współpracy.