Raport bieżący 33/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej […] Zarząd Celon Pharma S.A. "Spółka" informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r. była spółka Glatton sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 30.003.531 akcji Spółki, dających 45.003.531 głosów, stanowiących 75,01% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 99,43% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu