Raport bieżący 34/2020 – Informacja o podpisaniu umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania terapeutyku przeciwwirusowego

Data sporządzenia 2020-10-29, godz. 16:53

Temat: Informacja o podpisaniu umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania terapeutyku przeciwwirusowego

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie otrzymania informacji o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) do dofinansowania projektu "Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBiR umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Zgodnie z treścią umowy całkowity koszt realizacji projektu to 65 mln zł, a wysokość przyznanego Spółce dofinansowania wynosi 38,9 mln zł.

Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 30 czerwca 2023 r.
Informacje na temat projektu zostały przekazane w raporcie bieżącym 22/2020 oraz raporcie bieżącym 32/2020.