Raport bieżący 46/2021 – Powiadomienie o transakcji dotyczącej warrantów subskrypcyjnych Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Data: 8.11.2021, godz. 9:31.

Treść raportu:                                  

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 listopada 2021 roku otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - Pana Jacka Glinki, Wiceprezesa Zarządu Spółki, o objęciu przez niego, w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu, imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A miał miejsce w dniu 2 listopada 2021 roku.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Powiadomienie