Raport bieżący 5/2019 – Uzyskanie patentu w zakresie inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A) w Chinach

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 marca 2019 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego inhibitory fosfodiesterazy 10A (PDE10A) w Chinach, zgodnie z wnioskiem Spółki. Patent jest udzielany przez China National Intellectual Property Administration (CNIPA) - urząd agregujący zarządzanie chińską polityką ochrony własności intelektualnej. Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów Spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową. Rozwój innowacyjnego inhibitora fosfodiesterazy 10A (PDE10A) u pacjentów cierpiących na zaburzenia psychotyczne, w tym schizofrenię, jest realizowany przez Celon Pharma S.A. w ramach projektu NoteSzHD w programie STRATEGMED.

 Projekt znajduje się obecnie w I fazie badań klinicznych, o otrzymaniu zgody na które Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
 O uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego inhibitory fosfodiesterazy 10A (PDE10A) oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób i zaburzeń neurologicznych oraz psychotycznych na terenie USA Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 27 stycznia 2019 r.