Raport bieżący nr 1 / 2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Data sporządzenia: 2023-01-25

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu:

Działając zgodnie z §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2023 roku:

- raport roczny za 2022 rok: 19 kwietnia 2023 r.

- raport kwartalny za I kwartał 2023 roku: 24 maja 2023 r.

- raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 20 września 2023 r.

- raport kwartalny za III kwartał 2023 roku: 22 listopada 2023 r.