Raport bieżący nr 11/2017 Nawiązanie współpracy z Plexus Ventures LLC

Data sporządzenia: 2017-05-12, 14:57

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat
Nawiązanie współpracy z Plexus Ventures LLC

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. zawarł z firmą PlexusVentures LLC_"PlexusVentures"_ list intencyjny w zakresie doradztwa strategicznego w celu opracowania strategii rozwoju i komercjalizacji wybranych innowacyjnych leków Spółki poprzez partnerstwo z firmami farmaceutycznymi.

List intencyjny obowiązuje przez 3 miesiące, przy czym zgodnie z jego treścią zawarcie umowy o współpracy powinno nastąpić w terminie do 30 czerwca 2017 roku.

W ramach współpracy PlexusVentures dokona przeglądu pipeline Spółki, w obszarach onkologii, neuropsychiatrii, chorób zapalnych i metabolicznych, a przede wszystkim leków, które w ciągu najbliższych miesięcy rozpoczną zawansowany proces rozwoju klinicznego. Przeglądowi podlegać będą kandydaci na lek: CPL-304110 _selektywny inhibitor FGFR_, S-ketamina w podaniu inhalacyjnym, CPL-500036 _inhibitor PDE10a_, CPL-302253 _selektywny inhibitor PI3Kdelta_, CPL-409116 _inhibitor JAK 1,3 o kardioprotekcyjnym potencjale_ oraz CPL-207280 _agonista GPR40_.

Założenia strategii zakładają możliwość zarówno sprzedaży praw całkowitych jak i terytorialnych, a także różnych kombinacji ko-rozwoju wraz z jego współfinansowaniem. Wybór konkretnej strategii do produktu związany będzie ze specyfiką rynkową i inwestycyjną rozwoju produktu. Pierwsze transakcje w zakresie licencjonowania lub sprzedaży praw do dystrybucji leków innowacyjnych Spółki mogą dojść do skutku na przełomie 2018/2019 r.

Warunki finansowe współpracy z PlexusVentures zostaną określone w umowie o współpracy. O zawarciu umowy Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.