Raport bieżący nr 1/2018 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport ESPI nr 1/2018, godzina: 15:38
Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Maciej Andrzej Krasiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 3 stycznia 2018 roku.

Zgodnie z otrzymanym pismem, decyzja ta motywowana jest względami osobistymi.