Raport bieżący nr 16/2018 – Zakończenie III części badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym na Esketaminie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 7 marca 2018 r. dotyczącego zakończenia II części badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym na Esketaminie, Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 maja 2018 r. otrzymał informację o zakończeniu III części badania klinicznego I fazy.

Jej celem była ocena bezpieczeństwa wielokrotnego podania leku, w określonych sekwencjach inhalacyjnych, ustalonych na podstawie wyników pochodzących z II części badania klinicznego I fazy. Ośrodek prowadzący badanie potwierdził przebieg tej części badania zgodnie z założeniami zdefiniowanymi w protokole klinicznym.

W związku z powyższym Spółka informuje, że zakończyła część kliniczną badania I fazy nad lekiem opartym na Esketaminie, po której nastąpi analiza otrzymanych danych. Analiza danych posłuży do zaprojektowania kolejnego etapu programu klinicznego leku opartego na Esketaminie (badania II fazy), który Spółka planuje rozpocząć w najbliższym czasie.