Raport bieżący 17/2017 Aktualizacja informacji dotyczącej współpracy z Plexus Ventures LLC

Data sporządzenia: 2017-06-30, godz: 12:26
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.
Temat: Aktualizacja informacji dotyczącej współpracy z Plexus Ventures LLC
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zawarcia przez Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) listu intencyjnego z firmą Plexus Ventures LLC w zakresie doradztwa strategicznego w celu opracowania strategii rozwoju i komercjalizacji wybranych innowacyjnych leków Spółki poprzez partnerstwo z firmami farmaceutycznymi, Zarząd Emitenta informuje, że ze względu na dużą liczbę projektów o wysokim stopniu kompleksowości oraz złożoność zagadnień będących przedmiotem rozmów między stronami, strony finalizują rozmowy w zakresie ustalenia ostatecznych warunków umowy o współpracy, której podpisanie zgodnie z zapisami listu intencyjnego miało nastąpić do dnia 30 czerwca 2017 r. Emitent przewiduje ich zakończenie w ciągu najbliższych tygodni. Emitent poinformuje o podpisaniu umowy odrębnym raportem bieżącym.