Raport bieżący nr 17/2020 K – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 19 maja 2020 r.

Data sporządzenia: 2020-05-20

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2020 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 19 maja 2020 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 20 maja 2020 r. omyłkowo nie została do raportu załączona treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2020 roku. W związku z powyższym w załączeniu Spółka przekazuje ponownie załączniki do ww. raportu wraz z treścią uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pozostała treść przedmiotowego raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Uchwały ZWZ Celon Pharma SA 19-05-2019

Załącznik do uchwały nr 7 ZWZ Celon Pharma SA 19-05-2019 Sprawozdanie_RN_2019

Załącznik do uchwały nr 21 ZWZ Celon Pharma SA 19-05-2019 Regulamin_WZ_elektroniczne

Załącznik do uchwały nr 22 ZWZ Celon Pharma SA 19-05-2019 Polityka_wynagrodzeń