Raport bieżący nr 30/2017 – Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów FGFR na terenie USA

Data sporządzenia: 2017-10-25, godzina 12:02
Temat: Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów FGFR na terenie USA
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:  

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 października 2017 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu na pochodne pirazolilobenzo [d] imidazolu (Inhibitory FGFR) oraz ich zastosowanie w produktach leczniczych, w szczególności w terapiach onkologicznych. Patent został udzielony przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych i obejmuje Inhibitory FGFR  i ich zastosowanie pełną ochroną prawną na terenie Stanów Zjednoczonych.

Rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów jest realizowany w ramach projektu CELONKO zaplanowanego na lata 2012-2020. Projekt znajduje się obecnie na końcowym etapie badań przedklinicznych i wkrótce przejdzie do fazy badań klinicznych.

Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów onkologicznych Spółki w obszarze FGFR dla inwestorów.