Raport bieżący nr 34/2017 – Otrzymanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie

Data sporządzenia: 28-11-2017, godz, 13:47
Temat: Otrzymanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 29 września 2017 r. dotyczącego złożenia wniosku o zgodę na rozpoczęcie fazy klinicznej badań nad lekiem opartym na Esketaminie, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. powziął informację o otrzymaniu pozwolenia od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania klinicznego będącego kolejnym etapem badań nad lekiem opartym na Esketaminie.

Planowane zakończenie I fazy klinicznej badań na lekiem przewidziane jest na kwiecień 2018 r.