Raport bieżący nr 38/2017 – Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A

Data sporządzenia: 2017-12-20
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.
Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku otrzymał od Członka Zarządu - Pani Iwony Giedronowicz powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Spółki.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik.