Raport bieżący nr 6/2016 Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

Data sporządzenia: 2016-10-18, 12:13
Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A.
Temat: Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając na podstawie § 103 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd Celon Pharma S.A.informuje, że raport okresowy za III kwartał 2016 r. zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 29 listopada 2016 r.