Raport bieżący nr 6/2017 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lutego 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-02-10, 15:19

Skrócona nazwa emitenta:   CELON PHARMA S.A.

Temat
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lutego 2017 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA powyżej 5%

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż jedynym akcjonariusz posiadającym co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 lutego 2017 r. była spółka Glatton Sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 15.000.000 szt. akcji Emitenta, dających 30.000.000 głosów i stanowiących 66,67% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 97,17% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.