Raport bieżący nr 7/2016 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-10-24, 15:13
Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A.
Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.
Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2016 roku otrzymał od Pana Artura Wieczorka – Członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Spółki.

Powiadomienie o transakcji stanowi załącznik do raportu bieżącego.
powiadomienie_do_raportu_7_2016