Raport bieżący nr 9/2018 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok

Data: 22.03.2018 r., godzina: 14:12

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2017 rok. Raport zostanie opublikowany w dniu 16 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku pierwotny termin publikacji ww. raportu określony był na dzień 5 kwietnia 2018 roku.