RDC

Rozbudowa struktury i zaplecza badawczego spółki Celon Pharma S.A. poprzez budowę Centrum Badawczo Rozwojowego

Projekt w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanej infrastruktury Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) oraz rozwój kompetencji B+R spółki. Rozumiane jest to jako zwiększenie liczby innowacyjnych projektów badawczych o projekty biotechnologiczne i wdrożenie innowacji technologicznych i produktowych. Realizacja projektu budowy CBR doprowadzi do powstania drugiego na obszarze woj. mazowieckiego komercyjnego centrum B+R integrującego kilka obszarów technologicznych i terapeutycznych.


Łączna wartość projektu : 97 123 019,84 PLN
Kwota dofinansowania: 35 701 104,82 PLN