Strategia Spółki Celon Pharma S.A.

Strategia rozwoju Spółki w najbliższych latach będzie koncentrować się na trzech obszarach działalności:

  • selektywnej eksploracji segmentu klasycznych leków generycznych,
  • dynamicznym rozwoju segmentu leków inhalacyjnych, w tym w szczególności rozwoju sprzedaży eksportowej leku Salmex na rynki europejskie oraz rynki Ameryki Północnej,
  • zwiększeniu potencjału badawczego i rozwój projektów nowych leków, w tym leków innowacyjnych i ich komercjalizacja.

Generalnym zamierzeniem Spółki jest koncentracja na projektach i lekach dotyczących chorób przewlekłych, które charakteryzują się długotrwałym procesem terapii i koniecznością regularnego przyjmowania leków. Spółka zakłada rozszerzenie swojej oferty zarówno w zakresie projektów leków innowacyjnych, jak też leków gotowych w zakresie takich grup terapeutycznych jak: choroby zapalne układu oddechowego, choroby neuropsychiatryczne, a także choroby nowotworowe i metaboliczne.