PL – zakończone dofinansowane projekty

NoteSzHD

Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych

NATco

  Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych