Celon Pharma S.A. z umową licencyjną na zakup pakietu patentowego z The The Salk Institute for Biological Studies w zakresie metod leczenia zaburzeń metabolicznych.