Metabolizm

Nowe Terapie chorób metabolicznych

Cukrzyca jest przewlekłą, metaboliczną chorobą ogólnoustrojową charakteryzująca się podwyższonym stężeniem glukozy na skutek zaburzeń w wydzielaniu oraz aktywności endogennego hormonu - insuliny. Cukrzyca stanowi jeden z największych i ciągle narastających problemów współczesnej medycyny (WHO, 2014).

Według danych Międzynarodowej Federacji Cukrzycy (IDF) w większości regionów świata notuje się systematyczny wzrost zachorowań. W 2014 zanotowano 387 mln chorych, z czego 46,3% chorych jest niezdiagnozowanych. IDF prognozuje wzrost liczby chorych do 592 mln w 2035 roku, z czego 80% stanowić będą pacjenci cierpiący na cukrzycę typu II.

Szacuje się, że średnio 4,9 mln ludzi co roku umiera z powodu cukrzycy i jej powikłań (50% zgonów poniżej 60 roku życia). W Europie na cukrzycę choruje ponad 56 mln ludzi, z czego ponad 80% to przypadki cukrzycy typu II (IDF, 2014). W Polsce jest zdiagnozowanych ponad 2 mln osób, a niecałe 700 tys. nie jest świadomych choroby (IDF, 2014). W ostatnich latach w Polsce stwierdza się również wzrost częstości występowania cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży. Zachorowalność w grupach wiekowych 0-4 lata, 5-9 lat i 10-14 lat u chłopców wynosi odpowiednio 8,7%, 13,0%, 19,0% u dziewcząt 7,5%, 15,5% i 14,00%. Średnioroczny wzrost wynosi 9,3% i jest najwyższy wśród krajów europejskich.

Przewiduje się, że w 2030 roku na cukrzycę w naszym kraju będzie chorować ponad 10% społeczeństwa. Wraz ze wzrostem zachorowań na cukrzycę rośnie również liczba osób z objawami powikłań cukrzycowych, co ma istotny wpływ, na jakość i długość życia osób dotkniętych tą chorobą. Istnieje więc olbrzymie zapotrzebowanie rynkowe na leki, które dobrze kontrolują chorobę, wpływając tym samym na długość i jakość życia pacjentów, a dodatkowo przy dobrej tolerancji minimalizują powikłania cukrzycy.

Badania prowadzone przez Celon Pharma koncentrują się na dwóch jednostkach zespołu metabolicznego: otyłości i cukrzycy typu 2.

Agoniści GPCRs

GPCR to rodzina receptorów uczestniczących m.in. w regulacji wydzielania hormonów przewodu pokarmowego i insuliny. Wprowadzenie do praktyki klinicznej agonistów receptorów GPCR, których aktywność zależy od poziomu glukozy we krwi, może być przełomem w terapii cukrzycy typu 2.

Innowacyjne analogi białka FGF1 w terapii cukrzycy typu 2

Czynnik wzrostu fibroblastów 1 (FGF1) jest autokrynnym jak i parakrynnym regulatorem, który odgrywa ważna role w procesach proliferacji. Ostatnie doniesienia potwierdzają jego wpływ na homeostazę glukozy, dlatego też stworzenie analogu tego białka wydaje się być atrakcyjnym celem terapeutycznym. Celon Pharma prowadzi badania mające na celu uzyskania innowacyjnego analogu FGF1, który mógłby stać się przełomową terapią w cukrzycy typu 2.