Polityka zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy CELON PHARMA S.A. została oparta na dwóch podstawowych założeniach:

  • zdefiniowanie podstawowych potrzeb pracowniczych i przeciwdziałaniu dyskryminacji.
  • zaspokajanie aktualnych i przyszłych potrzeb rozwoju gospodarczego firmy dzięki postępowi techniki nie pogorszy szkodliwego wpływu procesu produkcji i wytwarzanych produktów na stan środowiska oraz zasobów przyrodniczych.

Model zarządzania w firmie CELON PHARMA S.A. wdrażającej strategie w polu zrównoważonego rozwoju zakłada odpowiednie i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy, jego:

  • wzrostem gospodarczym,
  • dbałością o środowisko, oraz
  • zaspokojeniem potrzeb społecznych zatrudnionych.

Spółka podejmuje wszelkie działania mające na celu zachowanie należytej równowagi pomiędzy powyższymi obszarami. Ideą jest uzyskanie jak największego poziomu synergii działań związanych uzyskaniem odpowiedniego rezultatu gospodarczego poprzez dbałość o środowisko oraz zapewnienie komfortu pracy. Wierzymy, że jednymi z ważniejszych komponentów sukcesu firmy, są takie obszary jak zadowolenie z wykonywanej pracy oraz przeświadczenie, iż podejmowane działania przyczyniają się do propagowania rozwiązań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Tylko w ten sposób możliwe jest długoletnie planowanie strategii biznesowych, które w pełni wykorzystują potencjał ludzki i zapewniają prawdziwe zaangażowanie pracowników realizujących poszczególne projekty. Jesteśmy firmą która zdecydowanie nie akceptuje i w swojej misji przeciwstawia się bezwzględnej maksymalizacji zysków, które są uzyskiwane kosztem zarówno środowiska naturalnego jak i kosztem społecznym zatrudnionych pracowników.

Zobacz także: