ZAPYTANIE OFERTOWE/REQUEST FOR QUOTATION 05/2019/O/NoteSzHD/Z9

W związku z realizacją przez Celon Pharma SA projektu: „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych” w ramach programu Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED – konkurs II (dalej zwanych „Projektem”), zapraszamy do składania ofert na Rozwój i walidację metody analitycznej oraz analizę stężeń analitu w próbkach osocza pacjentów biorących udział w badaniu klinicznym II fazy z udziałem chorych z ostrym zaostrzeniem schizofrenii” ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/2019/O/NoteSzHD/Z9 dołączone do maila oraz umieszczone na stronie internetowej:

 

  1. Proszę o składanie ofert wraz z wymaganymi dokumentami do mnie:  Anna Dulińska,  e-mail:  [email protected]
  2. Proszę o wysyłanie maili również do wiadomości: Joanna Sierzputowska, e-mail:    [email protected]
  3. Termin na składanie ofert upływa dnia 30.12.2019 do godziny 15:00 (CET)
  4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

ZO 05_2019_O_NoteSzHD_Z9

Zał 05_2019_O_NoteSzHD_Z9

Zał_2_PL

In connection with Celon Pharma SA’s project: New therapy of psychotic disorders and Huntington's disease with particular focus on cognition deficits”, we would like to ask you for a quotation for Development and validation of an analytical method and quantitative analysis of  analyte in human plasma samples from phase II clinical trial patients with acute exacerbation of schizophrenia.in accordance to the REQUEST FOR QUOTATION no. 05/2019/O/NoteSzHD/Z9 that you will find in the attachment and in the link below:

  1. Please submit your Bid and other required materials by electronic mail to me: Anna Dulińska e-mail:   [email protected]
  2. Please keep in copy my colleague: Joanna Sierzputowska, e-mail:    [email protected]
  3. Bid must be submitted by 30.12.2019 at the latest till 3pm (CET)
  4. Bids submitted past the aforementioned date will not be considered.

RfQ 05_2019_O_NoteSzHD_Z9

Att 05_2019_O_NoteSzHD-Z9

Att_2_ENG