Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oceny ofert/Notification for the extension RFQ 04/2019/O/NoteSzHD/Z9

Oferenci uczestniczący w postępowaniu,

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oceny ofert w postępowaniu ofertowym
nr 04/2019/O/NoteSzHD/Z9.

Decyzja jest konieczna ze względu na złożoność procedury postępowania ofertowego
oraz wnikliwą analizę złożonych ofert. Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wiążącej decyzji poprzez pocztę elektroniczną w dniu 24.01.2020 do godziny 16:00.

..................................................................................................................................................................................................................................................

Bidders involved in the procedure,

Notification for the extension of the evaluation period of Request for Quotation
(RfQ) no. 04/2019/O/NoteSzHD/Z9.

This has been necessitated by the complexity of the tendering procedure and the analysis of the bids. The final decision will be communicated on 24.01.2020 till 16:00 CET.

 

Notification for the extensionRFQ 042019ONoteSzHDZ9