Fundusze Europejskie

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nowoczesnego produktu leczniczego w energooszczędnym procesie bezpośredniego tabletkowania

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nowoczesnego produktu leczniczego w energooszczędnym procesie bezpośredniego tabletkowania” Nazwa Beneficjenta: Celon Pharma Sp. z o.o. Wartość projektu: 18 880 000 PLN Udział Unii Europejskiej: 8 024 000 PLN Udział budżetu Państwa: 1 416 000 PLN Okres realizacji: 04.2009 – 03.2011

4.2 #2

CELON PHARMA Sp. z o.o. Uzyskała wsparcie na realizacje projektu pt.:  „Rozbudowa Działu Badawczo-Rozwojowego o nowe Laboratorium Badań Przedklinicznych Innowacyjnych Leków stosowanych w terapii chorób metabolicznych i neurologicznych” w ramach  Działania 4.2 : „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka

4.2

CELON PHARMA Sp. z o.o. Uzyskała wsparcie na realizacje projektu pt.: „ Zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez wdrożenie technologii syntezy siRNA w skali laboratoryjnej, mających zastosowanie w rozwoju innowacyjnych leków” oraz „Zwiększenie działalności B+R Celon Pharma poprzez rozbudowę i specjalistyczne wyposażenie Laboratorium Chemii Medycznej specjalizującej się w badaniach nad innowacyjnymi lekami” w ramach Działania 4.2 :Czytaj dalej »

1.4 i 4.1

CELON PHARMA Sp. z o.o. Uzyskała wsparcie na realizacje projektów pt.: „Innowacyjny lek przeciwnowotworowy hamujący aktywność czynnika transkrypcyjnego  AP-1.” „Doustny innowacyjny lek stosowany w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych związanych z  zaburzeniami czynności receptora NMDA” „Innowacyjny lek stosowany w terapii chorób nowotworowych hamujący aktywność czynnika   transkrypcyjnego STAT3” „Innowacyjny lek stosowany w terapii chorób neurodegeneracyjnych hamujący fosforylacjęCzytaj dalej »

Projekt stażowy TEKLA PLUS

Bierzemy udział w projekcie stażowym dla pracowników naukowych „TEKLA PLUS IV edycja”. Stażyści programu będą pracować w dziale badawczo-rozwojowym Celon Pharma w okresie od 20.05.2012 do 20.01.2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie na stronie www.staze.teklaplus.pl