UE – realizowane dofinansowane projekty

KICHAI

Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinazy PI3 delta jako kandydata w terapii chorób o podłożu zapalnym.

UBA

Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów.

AMDBP

Opracowanie opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformy produkcji biopodobnych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny leku biopodobnego opartego o fragment Fab

GATE

Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II

FAIND

Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1.

DISK

Nowa terapia S-ketaminą w leczeniu depresji lekoopornej.

JAKSON

Selektywny inhibitor kinaz JAK/ROCK w terapii chorób o podłożu immunologicznym

RDC

Rozbudowa struktury i zaplecza badawczego spółki Celon Pharma S.A. poprzez budowę Centrum Badawczo Rozwojowego