Aktualizacja statusu leku Valzek

2019-06-06 | Aktualności

Decyzjami GIF z dnia  6.06.2019 r. wymienione w nich serie leku Valzek 80mg oraz Valzek 160mg zostały ponownie dopuszczone do obrotu, w wyniku potwierdzenia spełniania przez nich wymogów jakościowych dla substancji czynnej walsartan, ustalonych przez regulatorów.  Na podstawie tych decyzji, leki Valzek oznaczone numerami serii wymienionymi w ww. decyzjach mogą być przyjmowane przez pacjentów orazCzytaj dalej »

Witamy w Celon Pharma S.A.

Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Firma prowadzi również skuteczny marketing własnych produktów. Nasze leki pomagają tysiącom pacjentów zachować lepsze i dłuższe życie.
Aktualności

Celon Pharma na BIO International Convention 2019

Przedstawiciele Spółki wezmą udział w BIO International Convention 2019, międzynarodowej konwencji, która co roku przyciąga ponad 16 000 liderów biotechnologii i farmacji. Konferencja umożliwia nawiązywanie kontaktów i współpracy w obszarze rozwoju leków. Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Potwierdzamy rosnące zainteresowanie naszymi projektami w obszarze neuropsychiatrii, w szczególności esketaminą, ale również lekami, które rozwijamyCzytaj dalej »