Bardzo dobre wyniki Spółki w III kwartale 2018 r.

2018-11-14 | Aktualności

30% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r – 31,6 mln w Q32018, (wzrost do 90 mln za trzy kwartały 2018 r.). Zwiększenie o ponad 60% zysku netto r/r – 8,2 mln netto w Q32018 (wzrost do 23,4 mln za trzy kwartały 2018 r.) Rosnący eksport – 24% udział w strukturze sprzedaży – 7,3 mln nettoCzytaj dalej »

Witamy w Celon Pharma S.A.

Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Firma prowadzi również skuteczny marketing własnych produktów. Nasze leki pomagają tysiącom pacjentów zachować lepsze i dłuższe życie.
Aktualności

Dr Maciej Wieczorek o strategiach rozwoju leków innowacyjnych na XI Multidyscyplinarnej konferencji nauki o leku „Nauka dla Przemysłu, Przemysł dla nauki”

16 listopada br.  Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. wygłosi wykład poświęcony odkrywaniu i wdrażaniu innowacji w farmacji na przykładzie kandydatów na lek rozwijanych w programach klinicznych Celon Pharma. Weźmie również udział w debacie ekspertów pod hasłem: „Biznes dla nauki”. Zapraszamy. Konferencja MKNoL