Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijanym w leczeniu zaburzeń psychotycznych i chorobie Huntingtona – CPL500036

2018-12-18 | Aktualności

W dniu 18 grudnia 2018 roku otrzymała pozytywną decyzję dotyczącą rozpoczęcia badania I fazy.  Jego celem jest określenie bezpieczeństwa oraz tolerancji leku u zdrowych ochotników, a także określenie jego właściwości farmakokinetycznych po jednokrotnym oraz wielokrotnym podaniu. W badaniu I fazy weźmie udział ok. 60 zdrowych ochotników, a przewidywalny okres jego trwania wyniesie kilka miesięcy.   WięcejCzytaj dalej »

Witamy w Celon Pharma S.A.

Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Firma prowadzi również skuteczny marketing własnych produktów. Nasze leki pomagają tysiącom pacjentów zachować lepsze i dłuższe życie.
Aktualności

Uchylenie decyzji GIF w części dotyczącej wstrzymania w obrocie na terenie całego kraju określonych serii lek Valzek

W dniu 29 listopada br. GIF uchylił w części decyzje wstrzymujące w obrocie lek Valzek w 80 mg oraz 160 mg. Decyzje zostały wydane na wniosek Spółki, po przedstawieniu regulatorowi wymaganych specyfikacji jakościowych dla określonych serii produktu Valzek. Szczegóły i uzasadnienie oraz spis numerów serii, których dotyczą decyzje, znajdują się poniżej. Decyzja_Valzek_80mg Decyzja Valzek 160 mgCzytaj dalej »