Celon Pharma S.A. raportuje solidny zysk za 2017 r. przyśpieszając w drodze po globalny rynek innowacyjnych farmaceutyków

2018-04-16 | Aktualności

107 mln netto przychodów ze sprzedaży w 2017 r., wzmocnienie pozycji na polskim rynku farmaceutycznym przy ponad 11% wzroście sprzedaży w ujęciu wolumenowym i 4,3% wzroście wartościowym. 7 mln sprzedaży eksportowej ze znaczącym potencjałem wzrostowym obejmującym kolejne kraje europejskie w najbliższych miesiącach. Zysk netto za 2017 r. – 25,6 mln – po pominięciu zdarzeń jednorazowychCzytaj dalej »

Witamy w Celon Pharma S.A.

Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Firma prowadzi również skuteczny marketing własnych produktów. Nasze leki pomagają tysiącom pacjentów zachować lepsze i dłuższe życie.
Aktualności

Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy – inhibitor kinaz FGFR

Celon Pharma S.A. zakończyła fazę przedkliniczną i  złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań tj. fazy klinicznej. Badanie I fazy CLP304110 to wieloośrodkowe badanie na pacjentach z zaawansowanymi guzami litymi. Badanie będzie składać się z 3 części . Część pierwsza toCzytaj dalej »