Raporty bieżące

Raport bieżący 4/2019 – Zarekomendowanie przez NCBiR wniosków o dofinansowanie dwóch projektów Spółki

Raport bieżący nr 4/2019 Data sporządzenia: 2019-01-31, 20:24 Temat: Zarekomendowanie przez NCBiR wniosków o dofinansowanie dwóch projektów Spółki Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2018 r. powziął informację, iż dwa wnioski Spółki o dofinansowanie projektów przedstawione doCzytaj dalej »

Raport bieżący 3/2019 Uzyskanie patentu w  zakresie inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A) na terenie USA.

Raport bieżący nr 3 / 2019 Data sporządzenia: 2019-01-27, godz. 18:04 Temat:Uzyskanie patentu w  zakresie inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A) na terenie USA. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”)  informuje, iż w dniu 26 stycznia 2019 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującegoCzytaj dalej »

Raport bieżący 2/2019 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Data sporządzenia: 2019-01-23; 12:56 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentówCzytaj dalej »

Raport bieżący 1/2019 – Uzyskanie patentu w zakresie inhibitorów PI3K  na terenie USA

Raport bieżący nr 1 / 2019 Data sporządzenia: 2019-01-22, 21:17 Temat: Uzyskanie patentu w zakresie inhibitorów PI3K  na terenie USA Podstawa prawna   Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 stycznia 2019 r. otrzymał  decyzję urzędu patentowego Stanów Zjednoczonych (United States PatentCzytaj dalej »

Raport 31/2018 – Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijanym w leczeniu zaburzeń psychotycznych i chorobie Huntingtona – CPL500036

 Data sporządzenia: 2018 -12 -18, godzina 12:57 Temat: Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A  rozwijanym w leczeniu zaburzeń psychotycznych i chorobie Huntingtona – CPL500036 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 24 sierpnia 2018Czytaj dalej »

Raport bieżący 30/2018 – Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor kinaz FGFR w terapii nowotworów – CLP304110

Raport bieżący ESPI nr 30/2018 Data sporządzenia: 2018 -09-11, 8:51. Temat: Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor kinaz FGFR w terapii nowotworów – CLP304110 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 19 marcaCzytaj dalej »

Raport bieżący 29/2018 – Zakończenie europejskiej procedury rejestracyjnej leku Salmex dla rynków Czech i Słowacji

Data: sporządzenia: 2018-10-01, 14:39. Temat: Zakończenie europejskiej procedury rejestracyjnej leku Salmex dla rynków Czech i Słowacji Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 października 2018 r. powziął informację od partnera biznesowego Spółki o pozytywnym zakończeniu europejskiej procedury rejestracyjnej (MRP, mutualCzytaj dalej »

Korekta raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 28 września 2018 roku – Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex 500 µg + 50 µg). dla części krajów europejskich w ramach tzw. Procedury brytyjskiej.

  Data: 28.09.2018, godzina: 12:30 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Temat: Korekta raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 28 września 2018 roku – Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex 500 µg + 50 µg). dla części krajów europejskich w ramach tzw. Procedury brytyjskiej. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A.Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 28/2018 – Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex 500 µg + 50 µg) dla części krajów europejskich w ramach tzw. Procedury brytyjskiej.

Data: 28.09.2018, godzina: 08:59 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Temat: Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex 500 µg + 50 µg). dla części krajów europejskich w ramach tzw. Procedury brytyjskiej. Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 października 2018 roku powziął informację od partnera biznesowego SpółkiCzytaj dalej »

Raport bieżący 27/2018 – Otrzymanie zgody na rozpoczęcie II fazy klinicznej badań nad lekiem opartym na Esketaminie u pacjentów z depresją dwubiegunową.

  Data: 11.09.2018, godzina: 11:35 Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Temat: Otrzymanie zgody  na rozpoczęcie II fazy klinicznej badań nad lekiem opartym na Esketaminie u pacjentów z depresją dwubiegunową. W nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2018 dotyczącego złożenia wniosku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgodyCzytaj dalej »