Raporty bieżące

Raport bieżący nr 5/2018 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Data: 15.02.2018 r., godz. 15:24 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym została przekazana do Spółki przez Pana Mirosława Godlewskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki, informacja o rezygnacjiCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 4/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

  Data: 31.01.2018, godz: 11:49 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Celon PharmaCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 3/2018 – Podpisanie umowy na rozwój przemysłowy i wytwarzanie do badań klinicznych białka anty-VEGF – leku biopodobnego do Lucentis

Raport ESPI nr 3/2018 Data: 30.01.2018, godz. 8:28. Temat: Podpisanie umowy na rozwój przemysłowy i wytwarzanie do badań klinicznych białka anty-VEGF  – leku biopodobnego do Lucentis Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do informacji przekazywanych w Prospekcie Emisyjnym Celon Pharma S.A., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego wCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 2/2018 – Zakończenie podania leku opartego na Esketaminie pierwszej grupie uczestników I fazy badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie

Raport ESPI nr 2/2018, godzina 13:33. Skrócona nazwa Emitenta: Celon Pharma S.A. Temat: Zakończenie podania leku opartego na Esketaminie pierwszej grupie uczestników I fazy badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 1/2018 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport ESPI nr 1/2018, godzina: 15:38 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Maciej Andrzej Krasiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z członkostwa wCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 38/2017 – Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A

Data sporządzenia: 2017-12-20 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku otrzymał od Członka Zarządu –Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 37/2017 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II

Data sporządzenia: 2017-12-13. godz: 15:08 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) wniosku o dofinansowanie projektu Spółki pn.: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 wCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 36/2017 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformy produkcji biopodobnych oraz rozwoju przedklinicznego i klinicznego leku biopodobnego opartego o fragment Fab

Data: 13.12.2017, godz: 14:58 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) wniosku o dofinansowanie projektu Spółki pn. „Opracowanie opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformyCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 35/2017 – Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex w krajach skandynawskich

Data sporządzenia: 29-11-2017, godz, 11:17 Temat: Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex w krajach skandynawskich Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2017 roku powziął informację od partnera biznesowego Spółki o pozytywnym zakończeniu zdecentralizowanej procedury rejestracji DCP lekuCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 34/2017 – Otrzymanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie

Data sporządzenia: 29-11-2017, godz, 11:17 Temat: Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex w krajach skandynawskich Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2017 roku powziął informację od partnera biznesowego Spółki o pozytywnym zakończeniu zdecentralizowanej procedury rejestracji DCP lekuCzytaj dalej »