Raporty bieżące

CLN 41.5000 PLN +0.50 PLN (+1.22%) 2020-08-05 17:03:08

Raport bieżący 21/2020 r. – Pozytywne zakończenie pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych.

Data: 23.07.2020. godz.14:55 Podstawa prawna: informacje poufne art.17 MAR Temat: Pozytywne zakończenie pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych. W nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dotyczącego otrzymania zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40, SpółkaCzytaj dalej »

Raport bieżący 20/2020 – Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijany w leczeniu zaburzeń psychotycznych i neuromotorycznych – CPL500036

Data sporządzenia: 2020-06-09. godz. 16:29 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 15 sierpnia 2019 roku dotyczącego zakończenia podawania kandydata na lek w badaniu klinicznym I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijany w leczeniu zaburzeń psychotycznych i neuromotorycznychCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 19/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2020 r.      

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2020 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (…) Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iżCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 18/2020 – Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Data sporządzenia: 2020-05-19 Temat: Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 19 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania dotychczasowych Członków RadyCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 17/2020 K – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 19 maja 2020 r.

Data sporządzenia: 2020-05-20 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 19 maja 2020 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje,Czytaj dalej »

Raport bieżący 16/2020 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Data: 19.04.2020 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 19 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok.  Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło,Czytaj dalej »

Raport bieżący 15/2020 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 19 maja 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 19 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazujeCzytaj dalej »

Raport bieżący 14/2020 – Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu Spółki (STEP7)

Data: 04.05.2020 r., godz. 11:32 Temat: Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu Spółki (STEP7) Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie otrzymania informacji o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu „SerotoninergicznaCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 12/2020 K  – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dotyczącego zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.        

Data sporządzenia: 2020-04-30, godz. 15:56 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. ( „Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., poniżej przekazuje oświadczenie Pana Jacka Glinki, powołanego w dniu 29 kwietnia 2020 r. przez Radę Nadzorczą Spółki w skład ZarząduCzytaj dalej »

Raport bieżący 13/2020 – Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych.

Data: 29.04.2020 r., godz. 14.56 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2019 dotyczącego złożenia wniosku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, żeCzytaj dalej »