Currently browsing category

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 23/2017 – Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego w Kazuniu Nowym

Data sporządzenia: 2017-08-23, godz:16:46 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo- Rozwojowego w Kazuniu Nowym Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Celon Pharma S.A. („Spółka”) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego …

Raport bieżący nr 20/2017 K – Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Raport bieżący: nr 20 / 2017 K Data sporządzenia: 2017-07-24, godzina 15:50. Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A. Temat; Korekta raportu bieżącego nr 20/2017 – Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: …

Raport bieżący 20/2017 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Raport bieżący: nr 20/2017 Data sporządzenia: 2017-07-21, godzina 14:21 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu …

Raport bieżący 18/2017 Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie trzech projektów Spółki

Data sporządzenia: 2017-07-06, godz.16:03 Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A. Temat: Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie trzech projektów Spółki Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma  S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2017 r. powziął informację, iż trzy wnioski …

Raport bieżący 16/2017 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2017-06-29, godz: 15:39 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca …