Currently browsing category

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 28/2017 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Data sporządzenia: 2017-10-12, godz.14:57 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka)  informuje o otrzymaniu w dniu 12 października 2017 …

Raport bieżący nr 27/2017 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2017-10-11, 16:04 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Celon Pharma S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka)  informuje, że w dniu 11 października 2017 …

Raport bieżący nr 26/2017 – Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2017-10-06, 11:34 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka)  informuje, że w dniu 6 października 2017 …

Komunikat bieżący nr 25/2017 – Zawarcie umowy na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego

Data sporządzenia: 2017-10-05; godz. 12:44 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Zawarcie umowy na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:      W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę …

Raport bieżący nr 24/2017 – Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie fazy klinicznej badań nad lekiem opartym na S-ketaminie

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 roku w zakresie projektu dotyczącego rozwoju leku opartego na S-ketaminie, Zarząd Spółki informuje, że w związku z zakończeniem prac w ramach fazy przedklinicznej badań, Spółka w dniu …

Raport bieżący nr 23/2017 – Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego w Kazuniu Nowym

Data sporządzenia: 2017-08-23, godz:16:46 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo- Rozwojowego w Kazuniu Nowym Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Celon Pharma S.A. („Spółka”) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego …

Raport bieżący nr 20/2017 K – Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Raport bieżący: nr 20 / 2017 K Data sporządzenia: 2017-07-24, godzina 15:50. Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A. Temat; Korekta raportu bieżącego nr 20/2017 – Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: …

Raport bieżący 20/2017 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Raport bieżący: nr 20/2017 Data sporządzenia: 2017-07-21, godzina 14:21 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu …