Raporty bieżące

Raport bieżący 12/2019 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 23 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 25 marca 2019 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 23 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A.Czytaj dalej »

Raport bieżący 11/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 23 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał

Data: 25.03.2019, godzina: 16:10 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 kwietnia 2019 roku, na godzinę 10:00, ZwyczajneCzytaj dalej »

Raport bieżący 10/2019 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 r.     

Data sporządzenia: 2019-03-25; godzina 15:51 Temat: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o odwołaniu z powodu braków formalnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,Czytaj dalej »

Raport bieżący 9/2019 – Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.        

Raport bieżący nr 9/2019 Data sporządzenia: 2019-03-25, godzina: 9:34 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2019Czytaj dalej »

Raport bieżący 8/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 18 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał

Data: 22.03.2019, godz: 16:58 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 kwietnia 2019 roku, na godzinę 10:00, ZwyczajneCzytaj dalej »

Raport bieżący 7/2019 – Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2018

22.03.2019, godz. 16:42 Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2018 r. podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2018 w kwocie 29.697.104,52 zł w ten sposób że zysk ten: a) w kwocie 18.897.104,52 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocieCzytaj dalej »

Raport bieżący 6/2019 – Zawarcie umów z NCBR o dofinansowanie dwóch projektów Spółki

Data sporządzenia: 2019-03-21, 16:05 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Zawarcie umów z NCBR o dofinansowanie dwóch projektów Spółki Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowaniaCzytaj dalej »

Raport bieżący 5/2019 – Uzyskanie patentu w zakresie inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A) w Chinach

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 marca 2019 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego inhibitory fosfodiesterazy 10A (PDE10A) w Chinach, zgodnie z wnioskiem Spółki. Patent jest udzielany przez China National Intellectual Property Administration (CNIPA) – urząd agregujący zarządzanie chińską polityką ochrony własności intelektualnej. Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzykoCzytaj dalej »

Raport bieżący 4/2019 – Zarekomendowanie przez NCBiR wniosków o dofinansowanie dwóch projektów Spółki

Raport bieżący nr 4/2019 Data sporządzenia: 2019-01-31, 20:24 Temat: Zarekomendowanie przez NCBiR wniosków o dofinansowanie dwóch projektów Spółki Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2018 r. powziął informację, iż dwa wnioski Spółki o dofinansowanie projektów przedstawione doCzytaj dalej »

Raport bieżący 3/2019 Uzyskanie patentu w  zakresie inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A) na terenie USA.

Raport bieżący nr 3 / 2019 Data sporządzenia: 2019-01-27, godz. 18:04 Temat:Uzyskanie patentu w  zakresie inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A) na terenie USA. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”)  informuje, iż w dniu 26 stycznia 2019 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującegoCzytaj dalej »