Raporty bieżące

Raport bieżący 24/2019 – Zawarcie umów z NCBR o dofinansowanie dwóch projektów Spółki

Data: 7.11.2019, godzina: 19:19. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania dwóch projektów Celon Pharma S.A. („Spółka”) przedstawionych do Konkursu 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka w ramach ProgramuCzytaj dalej »

Raport bieżący 23/2019 – Zakończenie procedury rejestracyjnej dla leku Salmex (500 µg + 50 µg) na rynku hiszpańskim

Data: 18/10/2019. godzina 15:19 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2019 r. powziął informację o pozytywnym zakończeniu narodowej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex (500 µg + 50 µg) w Hiszpanii. Produkt będzie dystrybuowany na tym rynku poprzez lokalnego partnera posiadającego doświadczenieCzytaj dalej »

Raport bieżący 22/2019 – Wybór dwóch projektów Spółki do dofinansowania przez NCBiR

Raport bieżący 22/2019 Data publikacji: 14.10.2019 r. godz.: 15:19 Temat:  Wybór dwóch projektów Spółki do dofinansowania przez NCBiR Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 października 2019 r. powziął informację, iż dwa wnioski Spółki o dofinansowanie projektów przedstawione do Konkursu 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka wCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 21/2019 – Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów FGFR na terenie Japonii

Data sporządzenia: 2019-09-23, godzina 16:26 Temat: Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów FGFR na terenie Japonii Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:   Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 września 2019 r powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu na pochodne pirazolilobenzo[d]imidazolu (Inhibitory FGFR) oraz ich zastosowania w produktachCzytaj dalej »

Raport bieżący 20/2019 – Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Data: 29.08.2019, godz. 15:42. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku otrzymał od Glatton Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. Panem Maciejem Wieczorkiem – PrezesemCzytaj dalej »

Raport bieżący 19/2019 – Zakończenie podawania kandydata na lek w badaniu klinicznym I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijany w leczeniu zaburzeń psychotycznych i neuromotorycznych – CPL500036

Temat: Zakończenie podawania kandydata na lek w badaniu klinicznym I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijany w leczeniu zaburzeń psychotycznych i neuromotorycznych – CPL500036 Data: 15.08.2019, godz. 13,01 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15.08.2019 r. otrzymał informację oCzytaj dalej »

Raport bieżący 18/2019 – Aktualizacja statusu rynkowego leku Valzek    

Temat: Aktualizacja statusu rynkowego leku Valzek Data: 6.06.2019, godz. 20:35 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny („GIF”) wydał decyzje o przywróceniu do obrotu na terenie całego kraju łącznie ponad 200 serii leku Valzek, w dawkachCzytaj dalej »

Raport bieżący 17/2019 – Zakończenie procedury rejestracyjnej leku Salmex na rynku francuskim

Data sporządzenia: 30.04.2019 godz. 17:38. Temat – Zakończenie procedury rejestracyjnej leku Salmex na rynku francuskim Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. powziął informację od partnera biznesowego Spółki o pozytywnym zakończeniu narodowej procedury rejestracyjnej dla leku SalmexCzytaj dalej »

Raport bieżący 16/2019 – CELON PHARMA SA (16/2019) Informacje na temat toczących się sporów sądowych dotyczących możliwości sprzedaży eksportowej leku Salmex na wybranych rynkach europejskich.

Data sporządzenia: 2019-04-25, 18:18 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do informacji zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., na temat wytaczanych przez spółki Grupy GlaxoSmithKline powództw dotyczących rzekomych naruszeń wspólnotowych znaków towarowych inhalatora, jak również rzekomych czynów nieuczciwej konkurencji zarzucanych partnerom dystrybuującym lek Salmex naCzytaj dalej »

Raport bieżący 15/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 r.          

Data sporządzenia: 2019-04-25 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznejCzytaj dalej »