Raporty bieżące

Raport bieżący 3/2020 – Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów kinazy PI3K na terenie Japonii

Temat:Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów kinazy PI3K na terenie Japonii Data: 18.02.2020, godz: 17:33. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2020 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniuCzytaj dalej »

Raport bieżący 2/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Data publikacji: 29.01.2020 Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Celon Pharma S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: – jednostkowy raport roczny za 2019 rok: 20 marcaCzytaj dalej »

Raport bieżący 1/2020 – Aktualizacja informacji o wynikach toczących się sporów sądowych dotyczących sprzedaży leku Salmex w Polsce i na wybranych rynkach europejskich

Data: 13.01.2020, 8:17. Podstawa prawna:  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   W odniesieniu do informacji zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. („Spółka”) w 2018 r. w sprawie pozwów wniesionych przez spółki z Grupy GlaxoSmithKline („GSK”) w związku z rzekomym naruszeniem znaków towarowych i praw autorskich do produktów inhalacyjnychCzytaj dalej »

Raport bieżący 27/2019 – Złożenie wniosku o spotkanie konsultacyjne w FDA

Data: 21.12.2019, godz: 9:37 Temat:  Złożenie wniosku o spotkanie konsultacyjne w FDA Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia  2019 r.  Spółka złożyła wniosek do Agencji  Żywności i Leków (FDA) i Food and Drug Administration wniosek o spotkanie (pre-IND meeting) mające na celuCzytaj dalej »

Raport bieżący 26/2019 – Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych.

Tytuł: Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych. Data: 16.12.2019, godz. 16:03. Zarząd Spółki informuje, że w związku z zakończeniem prac w ramach fazy badań przedklinicznych agonisty receptora GPR40, Spółka w dniu 16 grudnia 2019 roku złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów LeczniczychCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 25/2019 –  Uzyskanie europejskiego patentu w zakresie inhibitorów PI3K       

Data sporządzenia: 2019-11-19, godzina 18:44. Temat: Uzyskanie europejskiego patentu w zakresie inhibitorów PI3K Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę europejskiego patentu obejmującego inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnychCzytaj dalej »

Raport bieżący 24/2019 – Zawarcie umów z NCBR o dofinansowanie dwóch projektów Spółki

Data: 7.11.2019, godzina: 19:19. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania dwóch projektów Celon Pharma S.A. („Spółka”) przedstawionych do Konkursu 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka w ramach ProgramuCzytaj dalej »

Raport bieżący 23/2019 – Zakończenie procedury rejestracyjnej dla leku Salmex (500 µg + 50 µg) na rynku hiszpańskim

Data: 18/10/2019. godzina 15:19 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2019 r. powziął informację o pozytywnym zakończeniu narodowej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex (500 µg + 50 µg) w Hiszpanii. Produkt będzie dystrybuowany na tym rynku poprzez lokalnego partnera posiadającego doświadczenieCzytaj dalej »

Raport bieżący 22/2019 – Wybór dwóch projektów Spółki do dofinansowania przez NCBiR

Raport bieżący 22/2019 Data publikacji: 14.10.2019 r. godz.: 15:19 Temat:  Wybór dwóch projektów Spółki do dofinansowania przez NCBiR Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 października 2019 r. powziął informację, iż dwa wnioski Spółki o dofinansowanie projektów przedstawione do Konkursu 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka wCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 21/2019 – Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów FGFR na terenie Japonii

Data sporządzenia: 2019-09-23, godzina 16:26 Temat: Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów FGFR na terenie Japonii Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:   Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 września 2019 r powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu na pochodne pirazolilobenzo[d]imidazolu (Inhibitory FGFR) oraz ich zastosowania w produktachCzytaj dalej »