Raporty bieżące

Raport bieżący 7/2020 Podpisanie porozumienie ramowego z Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ dotyczącego rozpoczęcia wspólnego program rozwoju terapii przeciw COVID-19

Data: 23.03.2020 r., godz. 8:42 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020, w sprawie inicjacji strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19, Zarząd Celon Pharma, informuje, że w dniu 23 marca 2023 r.,  Spółka Celon Pharma S.A oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz, podpisały porozumienie ramowe  dotyczące rozpoczęcia wspólnego programu badawczego obejmującegoCzytaj dalej »

Raport bieżący 6/2020 – Inicjacja strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19.

Tytuł: Inicjacja strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19 Data: 17.03.2020, 13:42 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne Zarząd Celon Pharma informuje, że w dniu 17 marca 2020 r., zainicjował strategiczny program testowania, weryfikacji i poszukiwania efektywnego leku, kombinacji leków i/lub reżimu terapeutycznego na COVID-19. Program ma charakter wieloetapowy. W pierwszym etapie, na podstawie dostępnej literatury,Czytaj dalej »

Raport bieżący 5/2020 Komunikat w zakresie rozwoju i wdrożenia wysokowydajnego testu qRT-PCR do diagnostyki zakażeń SARS-COV-2

Data: 13.03.2020, godz. 12:45 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 marca 2020 roku, podjął decyzję o priorytetowym zaadoptowaniu strefy BSL-3 i wdrożeniu wytwarzania testów do diagnostyki qRT-PCR w nowopowstających laboratoriach Spółki w Kazuniu Nowym, tzw. Centrum Badawczo Rozwojowym. Decyzja ta podjęta została na podstawieCzytaj dalej »

Raport bieżący 4/2020 – Zarekomendowanie przez NCBiR do dofinansowania projektu Spółki

Data sporządzenia: 2020-03-04, godz. 21:04 Temat: Zarekomendowanie przez NCBiR do dofinansowania projektu Spółki Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 marca 2020 powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)”, przedstawionyCzytaj dalej »

Raport bieżący 3/2020 – Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów kinazy PI3K na terenie Japonii

Temat:Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów kinazy PI3K na terenie Japonii Data: 18.02.2020, godz: 17:33. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2020 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniuCzytaj dalej »

Raport bieżący 2/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Data publikacji: 29.01.2020 Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Celon Pharma S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: – jednostkowy raport roczny za 2019 rok: 20 marcaCzytaj dalej »

Raport bieżący 1/2020 – Aktualizacja informacji o wynikach toczących się sporów sądowych dotyczących sprzedaży leku Salmex w Polsce i na wybranych rynkach europejskich

Data: 13.01.2020, 8:17. Podstawa prawna:  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   W odniesieniu do informacji zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. („Spółka”) w 2018 r. w sprawie pozwów wniesionych przez spółki z Grupy GlaxoSmithKline („GSK”) w związku z rzekomym naruszeniem znaków towarowych i praw autorskich do produktów inhalacyjnychCzytaj dalej »

Raport bieżący 27/2019 – Złożenie wniosku o spotkanie konsultacyjne w FDA

Data: 21.12.2019, godz: 9:37 Temat:  Złożenie wniosku o spotkanie konsultacyjne w FDA Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia  2019 r.  Spółka złożyła wniosek do Agencji  Żywności i Leków (FDA) i Food and Drug Administration wniosek o spotkanie (pre-IND meeting) mające na celuCzytaj dalej »

Raport bieżący 26/2019 – Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych.

Tytuł: Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych. Data: 16.12.2019, godz. 16:03. Zarząd Spółki informuje, że w związku z zakończeniem prac w ramach fazy badań przedklinicznych agonisty receptora GPR40, Spółka w dniu 16 grudnia 2019 roku złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów LeczniczychCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 25/2019 –  Uzyskanie europejskiego patentu w zakresie inhibitorów PI3K       

Data sporządzenia: 2019-11-19, godzina 18:44. Temat: Uzyskanie europejskiego patentu w zakresie inhibitorów PI3K Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę europejskiego patentu obejmującego inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnychCzytaj dalej »