Raporty bieżące

CLN 48.0000 PLN -1.50 PLN (-3.03%) 2021-01-22 17:02:41

Raport bieżący 4/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 16 lutego 2021 roku wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2021-01-20, godz. 17:30 Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 16 lutego 2021 roku wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399Czytaj dalej »

Raport bieżący 3/2021 – Uzyskanie patentu w zakresie agonistów receptora GPR40 oraz ich zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II w USA

Temat Uzyskanie patentu w zakresie agonistów receptora GPR40 oraz ich zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II w USA Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne, godz. 16:42 Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2021 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego agonistów receptoraCzytaj dalej »

Raport bieżący 2/2021 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego

Temat: Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne, godz. 16:27   Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu: „RozwójCzytaj dalej »

Raport bieżący 1/2021 – Pozytywne wyniki II fazy klinicznej esketaminy DPI Celon Pharma w lekoopornej depresji dwubiegunowej [03KET2018]

Data sporządzenia: 2021-01-08, godz. 19:23 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 45/2020, dotyczącego terminu prezentacji wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na esketaminie DPI (Falkieri) w depresji lekoopornej dwubiegunowej, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2021 r.Czytaj dalej »

Raport bieżący 45/2020 – Oczekiwany termin prezentacji wyników badania klinicznego esketaminy (Falkieri) w depresji lekoopornej dwubiegunowej.

Data: 28.12.2020, godz. 18:!8 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2018 z dnia 11 września 2018 r., dotyczącego zgody na rozpoczęcie II fazy klinicznej badań nad lekiem opartym na esketaminie (Falkieri) u pacjentów z depresją dwubiegunową, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28Czytaj dalej »

Raport bieżący 44/2020 – Wyniki badania klinicznego dotyczące wpływu metforminy na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 – CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych

Data: 04.12.2020, godz. 12:22 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. dotyczącego pozytywnego zakończenia pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych, oraz raportu bieżącego nr 43/2020 zCzytaj dalej »

Raport bieżący 43/2020 – Wyniki badania klinicznego dotyczące wpływu pokarmu na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 – CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych

Data sporządzenia: 2020-12-02, godz. 15:32 Temat Wyniki badania klinicznego dotyczące wpływu pokarmu na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 – CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. dotyczącego pozytywnego zakończeniaCzytaj dalej »

Raport bieżący 42/2020 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu rozwoju CPL’116 w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc na kwotę 18,7 mln zł

Data: 26.11.2020, godz. 19.36 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Wdrożenie do działalności CELON PHARMA S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAKCzytaj dalej »

Raport bieżący 41/2020 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu rozwoju CPL’36 w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona na kwotę 8,1 mln zł

Data sporządzenia: 26.11.2020, godz. 19.34 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Ewaluacja kliniczna II fazy oraz weryfikacja czynników predykcyjnych odpowiedzi dla CPL500036 –Czytaj dalej »