Currently browsing category

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 37/2017 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II

Data sporządzenia: 2017-12-13. godz: 15:08 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) wniosku o dofinansowanie projektu Spółki pn.: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny …

Raport bieżący nr 36/2017 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformy produkcji biopodobnych oraz rozwoju przedklinicznego i klinicznego leku biopodobnego opartego o fragment Fab

Data: 13.12.2017, godz: 14:58 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) wniosku o dofinansowanie projektu Spółki pn. „Opracowanie opartej o komórki CHO …

Raport bieżący nr 35/2017 – Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex w krajach skandynawskich

Data sporządzenia: 29-11-2017, godz, 11:17 Temat: Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex w krajach skandynawskich Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2017 roku powziął informację od partnera biznesowego Spółki o pozytywnym zakończeniu …

Raport bieżący nr 34/2017 – Otrzymanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie

Data sporządzenia: 2017-11-28, godzina 13:47 Temat: Otrzymanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 29 września 2017 r. dotyczącego złożenia wniosku o zgodę na rozpoczęcie fazy klinicznej …

Raport bieżący nr 33/2017 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnych agonistów TrkB w terapii chorób układu nerwowego

Data sporządzenia: 2017-11-22. 15:16 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnych agonistów TrkB w terapii chorób układu nerwowego. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 …

Raport bieżący nr 32/2017  – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom

Raport bieżący: 32/2017 Data sporządzenia: 2017-11-10, 14:14 Temat: Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez …

Raport bieżący nr 30/2017 – Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów FGFR na terenie USA

Data sporządzenia: 2017-10-25, godzina 12:02 Temat: Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów FGFR na terenie USA Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:   Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 października 2017 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu na pochodne …

Raport bieżący nr 29/2017 – Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie projektu Spółki dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II

Data sporządzenia: 2017-10-23, godz. 07:36 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie projektu Spółki dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:    Zarząd Celon Pharma S.A. …

Raport bieżący nr 28/2017 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Data sporządzenia: 2017-10-12, godz.14:57 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka)  informuje o otrzymaniu w dniu 12 października 2017 …