Currently browsing category

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 14/2017, Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 25 maja 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-05-26, 13:00 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA powyżej 5% Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt. …

Raport bieżący nr 13/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 25 maja 2017 r.

Data sporządzenia:2017-05-25, 17:46 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 25 maja 2017 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje …

Raport bieżący nr 10/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 25.05.2017 roku wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2017-04-28, 15:07 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 25.05.2017 roku wraz z projektami uchwał. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. …

Raport bieżący nr 8/2017 Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Data sporządzenia: 2017-04-26, 11:33 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu …

CELON PHARMA SA (1/2017) Celon Pharma Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk – EBI

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Celon Pharma Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″ Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji …