Raporty bieżące

Warning: simplexml_load_file(): SSL: Connection reset by peer in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html): failed to open stream: HTTP request failed! in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html" in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22

Raport bieżący 9/2022 – Złożenie wniosku do Food and Drug Administration (FDA) dotyczącego rozpoczęcia badania klinicznego Falkieri (esketaminy Celon DPI)

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 r., został złożony wniosek do Food and Drug Administration (FDA) dotyczący rozpoczęcia badania klinicznego Falkieri (esketamina Celon DPI), w leczeniu depresji dwubiegunowej lekoopornej, w tzw. procedurze Investigational New Drug (IND) Application. Złożenie wniosku jest formalnym etapem zmierzającym do rozpoczęcia procesu rozwoju klinicznego FalkieriCzytaj dalej »

Raport bieżący 8/2022 – Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego

Raport bieżący nr 8/2022Data sporządzenia: 2022-04-15Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.Temat: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla SpółkiPodstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2022 r. przydzielił osobom uprawnionym,Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 7/2022 – Asymilacja 30.000 akcji serii C Spółki oraz wprowadzenie ich do obrotu giełdowego

Data sporządzenia: 2022-04-05 Podstawa prawna  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w której stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2Czytaj dalej »

Raport bieżący 5/2022 – Zawarcie umowy w sprawie zakupu licencji

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 lutego 2022 r. powziął informację o zawarciu z Salk Institute for Biological Studies („Salk”) umowy w sprawie zakupu licencji dotyczącej pakietu patentowego (ang. Non-Exclusive Patent License Agreement, dalej: „Umowa”) w zakresie metod leczenia zaburzeń metabolicznych.

Raport bieżący 4/2022 – Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C Spółki

Data sporządzenia: 2022-02-16 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C Spółki Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), wydanymCzytaj dalej »

Raport bieżący 3/2022 – Rozpoczęcie badania klinicznego II fazy CPL’280 w leczeniu cukrzycy typu II

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 r. powziął informację o włączeniu pierwszego pacjenta do badania klinicznego II fazy związku CPL’280, agonisty receptora GPR40 drugiej generacji.

Badanie to ma na celu ocenę efektywności związku jako leku przeciwcukrzycowego obniżającego poziom glukozy, na grupie około 90 pacjentów. Rekrutacja pacjentów do badania potrwa 4-5 miesięcy.

Raport bieżący 2/2022 – Uzupełnienie informacji dotyczącej europejskiego patentu w zakresie formulacji inhalacyjnej esketaminy i rozszerzenie ochrony patentowej poza leczenie depresji lekoopornej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2021 Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, o otrzymaniu w dniu 10 stycznia 2022 r. specyfikacji europejskich patentów nr EP 3 731 815 B1 oraz EP 3 505 157 B1 w zakresie formulacji inhalacyjnej esketaminy, o których udzieleniu Spółce poinformowano w „European Patent Bulletin 21/49” z dnia 8 grudnia 2021 r.

Raport bieżący 1/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Celon Pharma S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku: