Raporty bieżące

CLN 49.5000 PLN -2.50 PLN (-4.81%) 2021-01-21 17:00:35

Raport bieżący 39/2020 – Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116 – w leczeniu chorób autoimmunologicznych

Data: 12.11.2020, godz: 13:45 Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufna W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 dotyczącego złożenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosku o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy dotyczącego inhibitora CPL 409116, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu pozytywnej odpowiedziCzytaj dalej »

Raport bieżący 37/2020 – Uzyskanie patentu w zakresie agonistów receptora 5-HT7 w USA

Data sporządzenia: 2020-11-07, godzina: 13:16 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 6 listopada 2020 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego agonistów receptora 5-HT7 oraz ich zastosowanie w leczeniu bólu, w terapii neuropatii, na terenie USA. Patent został udzielony przezCzytaj dalej »

Raport bieżący 36/2020 – Czwarte wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Data: 06.11.2020, 14:22 Podstawa prawna Inne uregulowania Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcjeCzytaj dalej »

Raport bieżący 35/2020 – Uzyskanie europejskiego patentu w zakresie inhibitorów kinazy JAK/ROCK

Data: 2.11.2020. godz. 8:52 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę europejskiego patentu obejmującego inhibitory kinazy JAK/ROCK oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób autoimmunologicznych, tj. RZS, łuszczyca, toczeń i inne.  Patent został udzielony przez Europejski Urząd Patentowy i gwarantujeCzytaj dalej »

Raport bieżący 34/2020 – Informacja o podpisaniu umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania terapeutyku przeciwwirusowego

Data sporządzenia 2020-10-29, godz. 16:53 Temat: Informacja o podpisaniu umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania terapeutyku przeciwwirusowego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie otrzymania informacji o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań iCzytaj dalej »

Raport bieżący 33/2020 – Trzecie wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Data: 21.10.2020. godz. 13:06 Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formieCzytaj dalej »

Raport bieżący 32/2020 – Aktualizacja aktywności biznesowych Spółki w zakresie COVID-19 tzn. rozwoju innowacyjnych terapii w obszarze zakażeń SARS-COV-2 oraz rozwoju i wdrożenia diagnostyki SARS-COV-2.

Data: 15.10.2020, godz. 16.22 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do komunikatów dotyczących rozpoczęcia strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19 (RB 6/2020) oraz zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych (RB22/2020), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15 październikaCzytaj dalej »

Raport bieżący 31/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2020 r. Raport zostanie opublikowany w dniu 30 listopadaCzytaj dalej »

Raport bieżący 30/2020 – Analiza wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową w ramach tzw. Follow up – 6 tygodniowej, rozszerzonej obserwacji.

Data: 12.10.2020, godz. 8:20 Podstawa prawna:  art 17. MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., 25/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz z 20 kwietnia 2020r dotyczących zgody oraz wstępnych wyników badania II fazy rozwoju klinicznego leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresjąCzytaj dalej »