Raporty bieżące

Raport bieżący 10/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 19 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 maja 2020 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzieCzytaj dalej »

Raport bieżący 9/2020 – Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019

Data sporządzenia: 2020-04-21, godz.17:18 Temat: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2019 w kwocie 11.934.958,55Czytaj dalej »

Raport bieżący 8/2020 – Analiza wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową

Temat: Analiza wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową Data: 20.04.2020. godz: 17:26 Podstawa prawna:  art 17. MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz 25/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. dotyczących zgody na przeprowadzenie przezCzytaj dalej »

Raport bieżący 7/2020 Podpisanie porozumienie ramowego z Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ dotyczącego rozpoczęcia wspólnego program rozwoju terapii przeciw COVID-19

Data: 23.03.2020 r., godz. 8:42 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020, w sprawie inicjacji strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19, Zarząd Celon Pharma, informuje, że w dniu 23 marca 2023 r.,  Spółka Celon Pharma S.A oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz, podpisały porozumienie ramowe  dotyczące rozpoczęcia wspólnego programu badawczego obejmującegoCzytaj dalej »

Raport bieżący 6/2020 – Inicjacja strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19.

Tytuł: Inicjacja strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19 Data: 17.03.2020, 13:42 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne Zarząd Celon Pharma informuje, że w dniu 17 marca 2020 r., zainicjował strategiczny program testowania, weryfikacji i poszukiwania efektywnego leku, kombinacji leków i/lub reżimu terapeutycznego na COVID-19. Program ma charakter wieloetapowy. W pierwszym etapie, na podstawie dostępnej literatury,Czytaj dalej »

Raport bieżący 5/2020 Komunikat w zakresie rozwoju i wdrożenia wysokowydajnego testu qRT-PCR do diagnostyki zakażeń SARS-COV-2

Data: 13.03.2020, godz. 12:45 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 marca 2020 roku, podjął decyzję o priorytetowym zaadoptowaniu strefy BSL-3 i wdrożeniu wytwarzania testów do diagnostyki qRT-PCR w nowopowstających laboratoriach Spółki w Kazuniu Nowym, tzw. Centrum Badawczo Rozwojowym. Decyzja ta podjęta została na podstawieCzytaj dalej »

Raport bieżący 4/2020 – Zarekomendowanie przez NCBiR do dofinansowania projektu Spółki

Data sporządzenia: 2020-03-04, godz. 21:04 Temat: Zarekomendowanie przez NCBiR do dofinansowania projektu Spółki Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 marca 2020 powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)”, przedstawionyCzytaj dalej »

Raport bieżący 3/2020 – Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów kinazy PI3K na terenie Japonii

Temat:Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów kinazy PI3K na terenie Japonii Data: 18.02.2020, godz: 17:33. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2020 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniuCzytaj dalej »

Raport bieżący 2/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Data publikacji: 29.01.2020 Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Celon Pharma S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: – jednostkowy raport roczny za 2019 rok: 20 marcaCzytaj dalej »

Raport bieżący 1/2020 – Aktualizacja informacji o wynikach toczących się sporów sądowych dotyczących sprzedaży leku Salmex w Polsce i na wybranych rynkach europejskich

Data: 13.01.2020, 8:17. Podstawa prawna:  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   W odniesieniu do informacji zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. („Spółka”) w 2018 r. w sprawie pozwów wniesionych przez spółki z Grupy GlaxoSmithKline („GSK”) w związku z rzekomym naruszeniem znaków towarowych i praw autorskich do produktów inhalacyjnychCzytaj dalej »