Raporty bieżące

CLN 36.1000 PLN -0.75 PLN (-2.04%) 2021-10-28 17:01:07

Raport bieżący 35/2021 – Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Celon Pharma S.A.

Zarząd Celon Pharma S.A. _”Spółka”_ przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji nowo emitowanych akcji zwykłych serii D Spółki, z których każda daje prawo do jednego głosu, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda _”Akcje Oferowane”dnia 16 lutego 2021 r. _raport bieżący nr 9/2021ramach kapitału docelowego podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 10 maja 2021 r. _raport bieżący nr 22/2021_, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25 maja 2021 r. _raport bieżący nr 29/2021_:

Raport bieżący 30/2021 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje wCzytaj dalej »

Raport bieżący 29/2021 – Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. podjął uchwałę o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 10Czytaj dalej »

Raport bieżący 28/2021 – Podpisanie listu intencyjnego o rozpoczęciu współpracy z Tarchomińskimi Zakładami Farmaceutycznymi S.A.

Data: 24.06.2021 – godz. 19:28 Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Spółką a Tarchomińskimi Zakładami Farmaceutycznymi S.A. z siedzibą w Warszawie („TZF”), w którym strony oświadczyły, iż – biorąc pod uwagę, że Spółka posiada zarówno kompetencje, jak i techniczne możliwości rozwoju innowacyjnych farmaceutykówCzytaj dalej »

Raport bieżący 27/2021 – Aktualizacja statusu badania klinicznego 2 fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją dwubiegunową

W nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2021 r. dotyczącego pozytywnych wyników 2 fazy klinicznej esketaminy DPI Celon Pharma w lekoopornej depresji dwubiegunowej z dnia 8 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. Spółka otrzymała aktualizację przebiegu i wyników badania od powołanej organizacji zajmującej się organizowaniem i monitorowaniem badania, z uwzględnieniem 6 tygodniowej kontynuacji obserwacji.