Raporty bieżące

Warning: simplexml_load_file(): SSL: Connection reset by peer in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html): failed to open stream: HTTP request failed! in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html" in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22

Raport bieżący 17/2023 K – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. – korekta

Data sporządzenia: 2023-06-27 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. – korekta Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe   Treść raportu:  W związku z otrzymaniem „Protokołu sprostowania oczywistej omyłki wCzytaj dalej »

Raport bieżący 18/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

Data sporządzenia: 2023-06-22 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt 3 UstawyCzytaj dalej »

Raport bieżący 17/2023 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

Data sporządzenia: 2023-06-22 Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A. Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu:      Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZwyczajneCzytaj dalej »

Raport bieżący 16/2023 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022

Data sporządzenia: 2023-06-22 Skrócona nazwa emitenta      CELON PHARMA S.A.  Temat Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022 Podstawa prawna      Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu:      Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniuCzytaj dalej »

Raport bieżący 15/2023 – Oświadczenie KDPW o dokonaniu asymilacji 21.500 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym

Data sporządzenia: 2022-06-15 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Oświadczenie KDPW o dokonaniu asymilacji 21.500 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o przedstawieniu przez KrajowyCzytaj dalej »

Raport bieżący 14/2023 – Dopuszczenie i wprowadzenie 21.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego

Data sporządzenia: 2023-06-14 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie 21.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów WartościowychCzytaj dalej »

Raport bieżący 13/2023 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. dotyczącego rozwoju klinicznego innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych

Data sporządzenia: 2023-06-13 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. dotyczącego rozwoju klinicznego innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. powziął informację,Czytaj dalej »

Raport bieżący 12/2023 – Przyznanie 21.500 akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Data sporządzenia: 2023-06-13 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Przyznanie 21.500 akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o zapisaniu na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych 21.500 akcjiCzytaj dalej »

Raport bieżący 11/2023 – Powiadomienie o objęciu akcji serii C Celon Pharma S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Data sporządzenia: 2023-06-05 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Powiadomienie o objęciu akcji serii C Celon Pharma S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2023Czytaj dalej »