Raporty bieżące

Warning: simplexml_load_file(): SSL: Connection reset by peer in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html): failed to open stream: HTTP request failed! in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html" in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22

Raport bieżący 37/2021 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 9 września 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek emisji akcji serii D w ramach kapitału docelowego, przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 25 czerwca 2021 r. (raporty bieżące nr 9/2021 i 29/2021).

Raport bieżący 36/2021 – Zakończenie z powodzeniem badania klinicznego I fazy związku CPL’116, pierwszego na świecie dualnego inhibitora JAK/ROCK

W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2021, dotyczącego zakończenia prowadzenia fazy IA badania klinicznego innowacyjnego inhibitora kinaz JAK/ROCK (CPL '116) o potencjalnej efektywności terapeutycznej w chorobach autoimmunologicznych, Spółka informuje, że w dniu 09.08.2021 r. otrzymała informację, o zakończeniu podawania związku badanego CPL’116 zdrowym ochotnikom, w fazie IB badania klinicznego. Oznacza to zakończenie I fazy badania klinicznego tego związku.

Raport bieżący 35/2021 – Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Celon Pharma S.A.

Zarząd Celon Pharma S.A. _”Spółka”_ przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji nowo emitowanych akcji zwykłych serii D Spółki, z których każda daje prawo do jednego głosu, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda _”Akcje Oferowane”dnia 16 lutego 2021 r. _raport bieżący nr 9/2021ramach kapitału docelowego podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 10 maja 2021 r. _raport bieżący nr 22/2021_, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25 maja 2021 r. _raport bieżący nr 29/2021_:

Raport bieżący 30/2021 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje wCzytaj dalej »