Raporty bieżące

Warning: simplexml_load_file(): SSL: Connection reset by peer in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html): failed to open stream: HTTP request failed! in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html" in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22

Raport bieżący 54/2021 – Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Beneficjent”) informuje o podpisaniu w dniu 13 grudnia 2021 r. pomiędzy Spółką a Agencją Badań Medycznych („Agencja”) umowy na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA pn. „TransformRNA – mRNA Therapeutics generation platform” („Umowa” i „Projekt” lub „TransformRNA” odpowiednio). Informacja w sprawie zakwalifikowania  ww. projektu do dofinansowania została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym  nr 48/2021 w dniu 29 listopada 2021 r.

Raport bieżący 50/2021 – Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ) informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 roku otrzymał od Glatton Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. Panem Maciejem Wieczorkiem – Prezesem Zarządu Celon Pharma S.A. powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki.

Raport bieżący nr 49/2021 K – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. dotyczącego zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., poniżej przekazuje oświadczenie Pani Doroty Zwolińskiej, powołanej w dniu 30 listopada 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu Spółki z dniem 15 grudnia 2021 r.

Raport bieżący 49/2021 – Zmiana w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji z dniem 30 listopada 2021 r. Pani Iwony Giedronowicz ze stanowiska członka Zarządu Spółki. Pani Iwona Giedronowicz sprawowała funkcję członka Zarządu Spółki i Dyrektor Finansowej od 2014 r.

Raport bieżący 48/2021 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „TransformRNA – mRNA Therapeutics generation platform” („Projekt”), przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu na komercyjne badania kliniczne pn. „Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA” (ABM/2021/5), został zakwalifikowany do dofinansowania.