Raporty bieżące

Raport bieżący 27/2019 – Złożenie wniosku o spotkanie konsultacyjne w FDA

Data: 21.12.2019, godz: 9:37 Temat:  Złożenie wniosku o spotkanie konsultacyjne w FDA Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia  2019 r.  Spółka złożyła wniosek do Agencji  Żywności i Leków (FDA) i Food and Drug Administration wniosek o spotkanie (pre-IND meeting) mające na celuCzytaj dalej »

Raport bieżący 26/2019 – Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych.

Tytuł: Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych. Data: 16.12.2019, godz. 16:03. Zarząd Spółki informuje, że w związku z zakończeniem prac w ramach fazy badań przedklinicznych agonisty receptora GPR40, Spółka w dniu 16 grudnia 2019 roku złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów LeczniczychCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 25/2019 –  Uzyskanie europejskiego patentu w zakresie inhibitorów PI3K       

Data sporządzenia: 2019-11-19, godzina 18:44. Temat: Uzyskanie europejskiego patentu w zakresie inhibitorów PI3K Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę europejskiego patentu obejmującego inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnychCzytaj dalej »

Raport bieżący 24/2019 – Zawarcie umów z NCBR o dofinansowanie dwóch projektów Spółki

Data: 7.11.2019, godzina: 19:19. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania dwóch projektów Celon Pharma S.A. („Spółka”) przedstawionych do Konkursu 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka w ramach ProgramuCzytaj dalej »

Raport bieżący 23/2019 – Zakończenie procedury rejestracyjnej dla leku Salmex (500 µg + 50 µg) na rynku hiszpańskim

Data: 18/10/2019. godzina 15:19 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2019 r. powziął informację o pozytywnym zakończeniu narodowej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex (500 µg + 50 µg) w Hiszpanii. Produkt będzie dystrybuowany na tym rynku poprzez lokalnego partnera posiadającego doświadczenieCzytaj dalej »

Raport bieżący 22/2019 – Wybór dwóch projektów Spółki do dofinansowania przez NCBiR

Raport bieżący 22/2019 Data publikacji: 14.10.2019 r. godz.: 15:19 Temat:  Wybór dwóch projektów Spółki do dofinansowania przez NCBiR Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 października 2019 r. powziął informację, iż dwa wnioski Spółki o dofinansowanie projektów przedstawione do Konkursu 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka wCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 21/2019 – Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów FGFR na terenie Japonii

Data sporządzenia: 2019-09-23, godzina 16:26 Temat: Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów FGFR na terenie Japonii Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:   Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 września 2019 r powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu na pochodne pirazolilobenzo[d]imidazolu (Inhibitory FGFR) oraz ich zastosowania w produktachCzytaj dalej »

Raport bieżący 20/2019 – Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Data: 29.08.2019, godz. 15:42. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku otrzymał od Glatton Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. Panem Maciejem Wieczorkiem – PrezesemCzytaj dalej »

Raport bieżący 19/2019 – Zakończenie podawania kandydata na lek w badaniu klinicznym I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijany w leczeniu zaburzeń psychotycznych i neuromotorycznych – CPL500036

Temat: Zakończenie podawania kandydata na lek w badaniu klinicznym I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijany w leczeniu zaburzeń psychotycznych i neuromotorycznych – CPL500036 Data: 15.08.2019, godz. 13,01 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15.08.2019 r. otrzymał informację oCzytaj dalej »

Raport bieżący 18/2019 – Aktualizacja statusu rynkowego leku Valzek    

Temat: Aktualizacja statusu rynkowego leku Valzek Data: 6.06.2019, godz. 20:35 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny („GIF”) wydał decyzje o przywróceniu do obrotu na terenie całego kraju łącznie ponad 200 serii leku Valzek, w dawkachCzytaj dalej »