Raporty bieżące

Warning: simplexml_load_file(): SSL: Connection reset by peer in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html): failed to open stream: HTTP request failed! in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html" in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22

Raport bieżący 10/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15.

Raport bieżący 9/2023 – Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za rok 2022 i wypłaty dywidendy 

Data sporządzenia: 2023-05-17 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.  Temat: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za rok 2022 i wypłaty dywidendy  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  Treść raportu:  Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dlaCzytaj dalej »

Raport bieżący 7/2023 – Wygranie przetargu na dostawy produktów Spółki do krajów Zatoki Perskiej

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. Spółka powzięła informację od Glenmark Pharmaceuticals Ltd. z siedzibą w Indiach („Glenmark”) o pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu ogłoszonego przez Radę Zdrowia Zatoki Perskiej (Gulf Health Council) na dostawy produktu będącego kombinacją flutykazonu z salmeterolem w inhalatorze suchego proszku (sprzedawanego w Polsce pod nazwą Salmex), na terenie Arabii Saudyjskiej, Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Bahrajnu, Omanu i Kataru, w których wytwórcą i dostawcą produktu na ww. rynki będzie Celon Pharma S.A.

Raport bieżący 6/2023 – Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki za rok 2022

Data sporządzenia: 2023-04-25 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki za rok 2022 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęłaCzytaj dalej »

Raport bieżący 5/2023 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2022 rok. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2023 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 25 styczniaCzytaj dalej »

Raport bieżący 4/2023 – Odwołanie osoby zarządzającej

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 12 kwietnia 2023 r. Pana Jacka Glinki ze stanowiska członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Spółki.

Raport bieżący 3/2023 – Informacja dotycząca spotkania Spółki z Food and Drug Administration (FDA) w ramach procedury End of Phase II meeting (EOP2)  dla projektu esketamina Celon DPI (Falkieri)

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego br., odbyło się spotkanie tzw. End of Phase II meeting z udziałem m.in. Division of Psychiatry Food and Drug Administration (FDA).  Celem spotkania było uzyskanie opinii FDA odnośnie proponowanego przez Spółkę projektu programu klinicznego III fazy, dla esketaminy DPI Celon, (Falkieri), we wskazaniu depresji lekoopornej dwubiegunowej.

Raport bieżący nr 2 / 2023 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Data sporządzenia: 2023-02-06 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Generali PTE”)Czytaj dalej »