Raporty bieżące

Raport bieżący 17/2019 – Zakończenie procedury rejestracyjnej leku Salmex na rynku francuskim

Data sporządzenia: 30.04.2019 godz. 17:38. Temat – Zakończenie procedury rejestracyjnej leku Salmex na rynku francuskim Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. powziął informację od partnera biznesowego Spółki o pozytywnym zakończeniu narodowej procedury rejestracyjnej dla leku SalmexCzytaj dalej »

Raport bieżący 16/2019 – CELON PHARMA SA (16/2019) Informacje na temat toczących się sporów sądowych dotyczących możliwości sprzedaży eksportowej leku Salmex na wybranych rynkach europejskich.

Data sporządzenia: 2019-04-25, 18:18 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do informacji zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., na temat wytaczanych przez spółki Grupy GlaxoSmithKline powództw dotyczących rzekomych naruszeń wspólnotowych znaków towarowych inhalatora, jak również rzekomych czynów nieuczciwej konkurencji zarzucanych partnerom dystrybuującym lek Salmex naCzytaj dalej »

Raport bieżący 15/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 r.          

Data sporządzenia: 2019-04-25 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznejCzytaj dalej »

Raport bieżący 14/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Data sporządzenia: 2019-04-23, 15:07 Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 23 kwietnia 2019 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23Czytaj dalej »

Raport bieżący 13/2019 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Data sporządzenia: 2019-04-23, 14:41 Temat: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 23 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawieCzytaj dalej »

Raport bieżący 12/2019 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 23 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 25 marca 2019 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 23 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A.Czytaj dalej »

Raport bieżący 11/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 23 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał

Data: 25.03.2019, godzina: 16:10 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 kwietnia 2019 roku, na godzinę 10:00, ZwyczajneCzytaj dalej »

Raport bieżący 10/2019 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 r.     

Data sporządzenia: 2019-03-25; godzina 15:51 Temat: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o odwołaniu z powodu braków formalnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,Czytaj dalej »

Raport bieżący 9/2019 – Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.        

Raport bieżący nr 9/2019 Data sporządzenia: 2019-03-25, godzina: 9:34 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2019Czytaj dalej »

Raport bieżący 8/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 18 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał

Data: 22.03.2019, godz: 16:58 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 kwietnia 2019 roku, na godzinę 10:00, ZwyczajneCzytaj dalej »