Raporty bieżące

Warning: simplexml_load_file(): SSL: Connection reset by peer in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html): failed to open stream: HTTP request failed! in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html" in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22

Raport bieżący 47/2021 – Rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116 – w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku złożył do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy tego związku.

Raport bieżący 46/2021 – Powiadomienie o transakcji dotyczącej warrantów subskrypcyjnych Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Data: 8.11.2021, godz. 9:31. Treść raportu:                                   Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 listopada 2021 roku otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Jacka Glinki, Wiceprezesa Zarządu Spółki, o objęciu przez niego,Czytaj dalej »

Raport bieżący 45/2021 – Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki przydzieliły osobom uprawnionym, które złożyły stosowne zapisy, łącznie 30.000 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”), z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji serii C Spółki po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za akcję.

Raport bieżący 44/2021 – Przyjęcie Regulaminów i rozpoczęcie realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki

Zarząd Celon Pharma S.A. „Spółka” informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki w dniu 15 października 2021 r. uchwał dotyczących przyjęcia Regulaminów Programów Motywacyjnych odpowiednio dla
Członków Zarządu oraz dla Kadry Kierowniczej oraz o rozpoczęciu realizacji wymienionych Programów Motywacyjnych.

Raport bieżący 42/2021 – Rejestracja akcji serii D w KDPW

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość o ukazaniu się komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji z dniem 22 września 2021 roku w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLCLNPH00015 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.

Raport bieżący 41/2021 – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 35/2021 w sprawie podsumowania subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Celon Pharma S.A.

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w zakresie kosztów związanych z przeprowadzoną subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki (Akcje serii D), o których mowa w punktach 12 i 13 ww. raportu bieżącego:

Raport bieżący 39/2021 – Warunkowa rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), wydanym w dniu 14 września 2021 roku, w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLCLNPH00015, 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.