Raporty bieżące

Warning: simplexml_load_file(): SSL: Connection reset by peer in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html): failed to open stream: HTTP request failed! in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html" in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22

Raport bieżący nr 1 / 2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Data sporządzenia: 2023-01-25 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  Treść raportu: Działając zgodnie z §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących iCzytaj dalej »

Raport bieżący 28/2022 – Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Beneficjent”) informuje o podpisaniu w dniu 6 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką a Agencją Badań Medycznych „(„Agencja”) umowy na realizację i dofinansowanie projektu „Analog FGF1: nowy cel terapeutyczny dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i powiązanych chorób metabolicznych” („Umowa” i „Projekt” odpowiednio). Informacja o zakwalifikowaniu Projektu do dofinansowania została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym nr 25/2022 w dniu 21 listopada 2022 r.

Raport bieżący nr 27/2022 – Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych produktów leczniczych

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Beneficjent”) informuje o podpisaniu w dniu 1 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką a Agencją Badań Medycznych („Agencja”) umowy na realizację i dofinansowanie projektu „CardioCAPS – Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych trzech produktów leczniczych stosowanych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych” („Umowa” i „Projekt” odpowiednio). Informacja w sprawie zakwalifikowania Projektu do dofinansowania została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym nr 24/2022 w dniu 8 listopada 2022 r.

Raport bieżący 26/2022 – Zawarcie umowy o wspólnym rozwoju i komercjalizacji leku do inhalacji zawierającego salmeterol i flutykazon na terenie USA

Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2022 roku zawarł ze spółką Zydus Worldwide DMCC („Partner”) umowę o wspólnym rozwoju i komercjalizacji inhalatora proszku suchego zawierającego kombinację substancji salmeterol i flutykazon („Umowa”). Umowa dotyczy wspólnego rozwoju produktu generycznego w stosunku do produktu referencyjnego firmy GlaxoSmithKline plc – Advair oraz przekazania Partnerowi wyłącznych praw do komercjalizacji tego produktu na terytorium USA.

Raport bieżący nr 25/2022 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1

Raport bieżący nr 25 / 2022 Data sporządzenia: 2022-11-21, godz.: 15:54 Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A. Temat  Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że wCzytaj dalej »

Raport bieżący 24/2022 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Spółki innowacyjnych form doustnych produktów leczniczych

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2022 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „CardioCAPS – Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych trzech produktów leczniczych stosowanych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych” („Projekt”), przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4), został zakwalifikowany do dofinansowania.

Raport bieżący nr 23 / 2022 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 23/2022 Data sporządzenia: 2022-09-14 Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A. Temat Rejestracja zmiany Statutu Spółki Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu 14 września 2022 r. rejestracji przez Sąd Rejonowy dlaCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 22 / 2022 – Decyzja KDPW o dokonaniu asymilacji 5.000 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym

Raport bieżący nr 22 / 2022 Data sporządzenia: 2022-07-18 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Decyzja KDPW o dokonaniu asymilacji 5.000 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A.Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 21 / 2022 – Dopuszczenie i wprowadzenie 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego

Raport bieżący nr 21 / 2022 Data sporządzenia: 2022-07-15 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Dopuszczenie i wprowadzenie 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje oCzytaj dalej »