Raporty bieżące

CLN 36.1000 PLN -0.75 PLN (-2.04%) 2021-10-28 17:01:07

Raport bieżący 16/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Data sporządzenia: 2021-03-26    Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 marca 2021 roku od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści: „W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art.69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemuCzytaj dalej »

Raport bieżący 15/2021 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego

Data: 24.03.2021, godz. 8:36 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          Treść raportu:                                                                                                                                 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartegoCzytaj dalej »

Raport bieżący 14/2021- Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia z dnia 16 lutego 2021 r., w którym Celon Pharma S.A. („Spółka”) poinformowała o podjęciu uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki informuje o podjęciu uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach ww. docelowego podwyższenia kapitału zakładowego. W załączeniu Spółka przekazuje kopię podjętej uchwały.

Raport bieżący 13K – Zawarcie umowy licencyjnej z Glenmark Pharmaceuticals Ltd.- korekta

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.     Godz. 15:36     Treść raportu:                                                                                                                                 Zarząd Celon Pharma S.A. przedstawia korektę omyłki pisarskiej, która pojawiła się w treści raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 2 marca 2021 r., dotyczącej wskazania jednego z rynków obejmującego umowę licencyjną – było: „Wyspy Kanaryjskie”, powinno być „Wyspy Karaibskie”. Skorygowana treść raportuCzytaj dalej »

Raport bieżący 13/2021 -Zawarcie umowy licencyjnej z Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufneGodz. 18:30 Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Katar, Bahrajn, Oman, Libia, Algieria, Maroko, Irak, Republika Południowej Afryki, Meksyk, Peru, Ekwador, Argentyna, Wyspy Kanaryjskie, Filipiny, Malezja, Tajlandia, Singapur i Hong Kong. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2021 r. podpisał z firmą  Glenmark PharmaceuticalsCzytaj dalej »

Raport bieżący 12/2021 – Porozumienie o zakończeniu współpracy z dotychczasowym partnerem w zakresie rozwoju, produkcji i komercjalizacji leku do inhalacji na terenie USA

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.godz: 18.06 Treść raportu: W nawiązaniu do informacji przekazanych w Prospekcie emisyjnym Celon Pharma S.A. („Spółka”) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 r. oraz do informacji przekazywanych w raportach rocznych Spółki, dotyczących umowy z firmą Lupin Atlantis Holdings S.A. („Lupin”) w sprawieCzytaj dalej »

Raport bieżący 11/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lutego 2021 r.  

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej […] Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 lutego 2021Czytaj dalej »

Raport bieżący 10/2021 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 16 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Bogusława Galewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Poniżej Spółka przedstawia informacje o Panu Bogusławie Galewskim: Absolwent SzkołyCzytaj dalej »