Raporty bieżące

CLN 49.5000 PLN -2.50 PLN (-4.81%) 2021-01-21 17:00:35

Raport bieżący nr 19/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2020 r.      

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2020 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (…) Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iżCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 18/2020 – Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Data sporządzenia: 2020-05-19 Temat: Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 19 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania dotychczasowych Członków RadyCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 17/2020 K – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 19 maja 2020 r.

Data sporządzenia: 2020-05-20 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 19 maja 2020 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje,Czytaj dalej »

Raport bieżący 16/2020 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Data: 19.04.2020 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 19 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok.  Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło,Czytaj dalej »

Raport bieżący 15/2020 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 19 maja 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 19 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazujeCzytaj dalej »

Raport bieżący 14/2020 – Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu Spółki (STEP7)

Data: 04.05.2020 r., godz. 11:32 Temat: Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu Spółki (STEP7) Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie otrzymania informacji o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu „SerotoninergicznaCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 12/2020 K  – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dotyczącego zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.        

Data sporządzenia: 2020-04-30, godz. 15:56 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. ( „Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., poniżej przekazuje oświadczenie Pana Jacka Glinki, powołanego w dniu 29 kwietnia 2020 r. przez Radę Nadzorczą Spółki w skład ZarząduCzytaj dalej »

Raport bieżący 13/2020 – Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych.

Data: 29.04.2020 r., godz. 14.56 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2019 dotyczącego złożenia wniosku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, żeCzytaj dalej »

Raport bieżący 12/2020 Zmiana w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

Data: 29.04.2020 r., godz. 12.43 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła z dniem 29 kwietnia 2020 r. uchwałę o powołaniu, z dniem 1 czerwca 2020 r. w skład Zarządu Pana Jacka Glinki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pan Jacek Glinka podczasCzytaj dalej »

Raport bieżący 11/2020 Zmiana w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

Data: 29.04.2020 r., godz. 12:37 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki o odwołaniu z dniem 29 kwietnia 2020 r. Pana Bogdana Manowskiego ze stanowiska członka Zarządu Spółki. Pan Bogdan Manowski sprawował funkcję członkaCzytaj dalej »