Raporty bieżące

CLN 41.5000 PLN +0.50 PLN (+1.22%) 2020-08-05 17:03:08

Raport bieżący 21/2018 – Rejestracja leku Salmex na rynku w Hondurasie

Data: 18.06.2018, godz. 15:21. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Temat: Rejestracja leku Salmex na rynku w Hondurasie Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. Spółka powzięła informację od Agencia Farmacéutica Internacional S.A. o  rejestracji leku Salmex na rynku Hondurasu pod handlową nazwą Ventiflu Discus.Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 19/2018 – Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex na rynku niemieckim

Data sporządzenia: 24.05.2018, godzina 8:05 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 maja 2017 roku powziął informację od swojego europejskiego partnera biznesowego – Spółki Glenmark o pozytywnym zakończeniu zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex na rynku niemieckim, pod nazwą handlowąCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 18/2018 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 23 maja 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-05-23, 18:33 Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 23 maja 2018 r. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 23 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło odCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 17/2018 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Data sporządzenia: 2018-05-23, g.15:31 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 23 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok. Na mocy przedmiotowej uchwałyCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 16/2018 – Zakończenie III części badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym na Esketaminie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 7 marca 2018 r. dotyczącego zakończenia II części badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym na Esketaminie, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2018 r. otrzymał informację o zakończeniu III części badania klinicznego I fazy. Jej celem była ocena bezpieczeństwa wielokrotnegoCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 15/2018 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 23 maja 2018 roku

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku roku zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. („Spółka”) zwołane na dzień 23 maja 2018 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017, którego rozpatrzenie ma być przedmiotem punktu 6 i 7 planowanego porządkuCzytaj dalej »

Raport bieżący numer 14/2018 – Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

Data:7.05.2018, godzina 16:07 Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2018 r. podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2017 w kwocie 25.615.332,52Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 13 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 23 maja 2018 roku wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2018-04-26, 15:59. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu:  Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 maja 2018 roku,Czytaj dalej »

Raport bieżący 11K/2018 – Korekta raportu nr 11/2018 dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-04-17, 15:08. Temat: Korekta raportu nr 11/2018 dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) dokonuje korekty załącznika do raportu bieżącego nr 11/2018 dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r. („NWZ”) w związku ze skorygowaniemCzytaj dalej »