Raporty bieżące

CLN 36.1000 PLN -0.75 PLN (-2.04%) 2021-10-28 17:01:07

Raport bieżący 36/2020 – Czwarte wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący 34/2020 – Informacja o podpisaniu umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania terapeutyku przeciwwirusowego

Data sporządzenia 2020-10-29, godz. 16:53 Temat: Informacja o podpisaniu umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania terapeutyku przeciwwirusowego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie otrzymania informacji o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań iCzytaj dalej »

Raport bieżący 33/2020 – Trzecie wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący 32/2020 – Aktualizacja aktywności biznesowych Spółki w zakresie COVID-19 tzn. rozwoju innowacyjnych terapii w obszarze zakażeń SARS-COV-2 oraz rozwoju i wdrożenia diagnostyki SARS-COV-2.

W nawiązaniu do komunikatów dotyczących rozpoczęcia strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19 (RB 6/2020) oraz zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych (RB22/2020), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15 października 2020, dokonał aktualizacji postępu prac w obszarze nowych terapii na SARS-COV-2. tzn. rozwoju niskocząsteczkowego leku oddziałującego na proteazę TMPRSS2  oraz leku oddziałującego na polimerazę RNA (analogu Remdesiviru).

Raport bieżący 31/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2020 r. Raport zostanie opublikowany w dniu 30 listopada 2020 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu określony był na dzień 6 listopada 2020 r.

Raport bieżący 30/2020 – Analiza wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową w ramach tzw. Follow up – 6 tygodniowej, rozszerzonej obserwacji.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., 25/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz z 20 kwietnia 2020r dotyczących zgody oraz wstępnych wyników badania II fazy rozwoju klinicznego leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 października 2020 r. Spółka zakończyła analizę wyników badania z uwzględnieniem 6 tygodniowej kontynuacji obserwacji oraz oceny farmakokinetycznej.

Raport bieżący 29/2020 – Drugie wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący 28/2020 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu  rozwoju CPL’116 w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc  w wysokości 18,7 mln.

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2020 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu: Wdrożenie do działalności CELON PHARMA S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAK i ROCK jako doustnego leku w terapii idiopatycznego zwłóknienia płuc, przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – Szybka Ścieżka dla Mazowsza 2020, został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 36,4 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 18,7 mln zł.