Raporty bieżące

CLN 43.3000 PLN -0.80 PLN (-1.81%) 2020-07-10 16:48:29

Raport bieżący nr 2/2018 – Zakończenie podania leku opartego na Esketaminie pierwszej grupie uczestników I fazy badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie

Raport ESPI nr 2/2018, godzina 13:33. Skrócona nazwa Emitenta: Celon Pharma S.A. Temat: Zakończenie podania leku opartego na Esketaminie pierwszej grupie uczestników I fazy badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 1/2018 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport ESPI nr 1/2018, godzina: 15:38 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Maciej Andrzej Krasiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z członkostwa wCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 38/2017 – Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A

Data sporządzenia: 2017-12-20 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku otrzymał od Członka Zarządu –Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 37/2017 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II

Data sporządzenia: 2017-12-13. godz: 15:08 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) wniosku o dofinansowanie projektu Spółki pn.: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 wCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 36/2017 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformy produkcji biopodobnych oraz rozwoju przedklinicznego i klinicznego leku biopodobnego opartego o fragment Fab

Data: 13.12.2017, godz: 14:58 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) wniosku o dofinansowanie projektu Spółki pn. „Opracowanie opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformyCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 35/2017 – Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex w krajach skandynawskich

Data sporządzenia: 29-11-2017, godz, 11:17 Temat: Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex w krajach skandynawskich Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2017 roku powziął informację od partnera biznesowego Spółki o pozytywnym zakończeniu zdecentralizowanej procedury rejestracji DCP lekuCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 34/2017 – Otrzymanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie

Data sporządzenia: 28-11-2017, godz, 13:47 Temat: Otrzymanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 29 września 2017 r. dotyczącego złożenia wniosku o zgodę na rozpoczęcie fazy klinicznej badań nad lekiem opartymCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 33/2017 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnych agonistów TrkB w terapii chorób układu nerwowego

Data sporządzenia: 2017-11-22. 15:16 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnych agonistów TrkB w terapii chorób układu nerwowego. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 6 lipca 2017Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 32/2017  – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom

Raport bieżący: 32/2017 Data sporządzenia: 2017-11-10, 14:14 Temat: Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i RozwojuCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 31/2017 – Rejestracja leku Salmex na rynku w Portugalii

Data sporządzenia: 2017-11-03, 11.11. Temat: Rejestracja leku Salmex na rynku w Portugalii. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 listopada 2017 r. powziął informację o rejestracji leku Salmex na rynku w Portugalii. Rejestracja nastąpiła za pośrednictwem partnera biznesowego na mocyCzytaj dalej »