Raporty bieżące

CLN 43.3000 PLN -0.80 PLN (-1.81%) 2020-07-10 16:48:29

Raport bieżący nr 11 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-04-10, 13:14. Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 10 – Powołanie osoby nadzorującej

Data sporządzenia: 2018-04-09, 19:53 Temat: Powołanie osoby nadzorującej Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka. Pan Krzysztof KaczmarczykCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 8/2018 – Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor kinaz FGFR w terapii nowotworów – CPL304110

Data: 19.03.2018, godzina 13:09 Podstawa prawna: : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 roku w zakresie projektu dotyczącego opracowania nowoczesnych biomarkerów oraz rozwoju innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapiiCzytaj dalej »

Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w zakresie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 9 kwietnia 2018 roku

Data sporządzenia: 2018-03-16, Temat: Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w zakresie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 9 kwietnia 2018 roku Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A.Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 7/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 9 kwietnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.

Data sporządzenia: 2018.03.13. godz. 15:10 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 kwietnia 2018 roku, na godzinę 10:00, NadzwyczajneCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 6/2018 – Zakończenie II części badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym na Esketaminie

Data: 7.03.2018 r. godzina: 11:19. Temat: Zakończenie II części badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym na Esketaminie Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. dotyczącego otrzymania pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie oraz raportuCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 5/2018 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Data: 15.02.2018 r., godz. 15:24 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym została przekazana do Spółki przez Pana Mirosława Godlewskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki, informacja o rezygnacjiCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 4/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

  Data: 31.01.2018, godz: 11:49 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Celon PharmaCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 3/2018 – Podpisanie umowy na rozwój przemysłowy i wytwarzanie do badań klinicznych białka anty-VEGF – leku biopodobnego do Lucentis

Raport ESPI nr 3/2018 Data: 30.01.2018, godz. 8:28. Temat: Podpisanie umowy na rozwój przemysłowy i wytwarzanie do badań klinicznych białka anty-VEGF  – leku biopodobnego do Lucentis Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do informacji przekazywanych w Prospekcie Emisyjnym Celon Pharma S.A., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego wCzytaj dalej »