Raporty bieżące

Raport bieżący 20/2017 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Raport bieżący: nr 20/2017 Data sporządzenia: 2017-07-21, godzina 14:21 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lipca 2017 roku otrzymałCzytaj dalej »

Raport bieżący 19/2017 Rejestracja leku Salmex na rynkach w Gwatemali oraz w Salwadorze

Data sporządzenia: 2017-07-14, godz: 15:27 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Rejestracja leku Salmex na rynkach  w Gwatemali oraz w Salwadorze Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r. Spółka powzięła informację od Agencia Farmacéutica Internacional S.A.Czytaj dalej »

Raport bieżący 18/2017 Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie trzech projektów Spółki

Data sporządzenia: 2017-07-06, godz.16:03 Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A. Temat: Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie trzech projektów Spółki Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma  S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2017 r. powziął informację, iż trzy wnioski Spółki o dofinansowanie projektów złożoneCzytaj dalej »

Raport bieżący 17/2017 Aktualizacja informacji dotyczącej współpracy z Plexus Ventures LLC

Data sporządzenia: 2017-06-30, godz: 12:26 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Aktualizacja informacji dotyczącej współpracy z Plexus Ventures LLC Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zawarcia przez Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) listuCzytaj dalej »

Raport bieżący 16/2017 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2017-06-29, godz: 15:39 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku otrzymał od spółkiCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 15/2017 Rejestracja leku Salmex na rynku w Kazachstanie

Data sporządzenia: 2017-05-31; 15:41 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Rejestracja leku Salmex na rynku w Kazachstanie Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 maja 2017 r. Spółka otrzymała informację o rejestracji leku Salmex na rynku w Kazachstanie podCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 14/2017, Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 25 maja 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-05-26, 13:00 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA powyżej 5% Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznejCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 13/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 25 maja 2017 r.

Data sporządzenia:2017-05-25, 17:46 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 25 maja 2017 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętychCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 12/2017 Uchwała ZWZ Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Data sporządzenia: 2017-05-25, 15:29 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Uchwała ZWZ Spółki w sprawie wypłaty dywidendy Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 25 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”)Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 11/2017 Nawiązanie współpracy z Plexus Ventures LLC

Data sporządzenia: 2017-05-12, 14:57 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Nawiązanie współpracy z Plexus Ventures LLC Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. zawarł z firmą PlexusVentures LLC_”PlexusVentures”_ list intencyjny w zakresie doradztwa strategicznego w celuCzytaj dalej »