Raporty bieżące

CLN 43.3000 PLN -0.80 PLN (-1.81%) 2020-07-10 16:48:29

Raport bieżący nr 3/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-01-12, 15:29 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacjiCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 2/2017 Proponowana zmiana Statutu Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2017-01-12, 14:58 Skrócona nazwa emitenta Celon Pharma S.A. Temat: Proponowana zmiana Statutu Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść: Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacjiCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 1/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 8.02.2017 roku godzina 10.00 wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2017-01-12, 14:52 Skrócona nazwa emitenta Celon Pharma S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 8.02.2017 roku godzina 10.00 wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając naCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 17/2016 Podpisanie umowy w zakresie licencji i dystrybucji leku na terenie Francji

Data sporządzenia: 2016-12-22, 8:12 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Podpisanie umowy w zakresie licencji i dystrybucji leku na terenie Francji Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. Emitent wraz ze spółką Polfarmex S.A. jako współwłaścicieleCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 16/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Data sporządzenia: 2016-12-16, 15:25 Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A. Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboruCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 15/2016 Powiadomienia o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-12-16, 15:00 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienia o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 roku otrzymał od osoby pełniącejCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 14/2016 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-12-08, 14:40 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7  grudnia 2016 roku otrzymał od osoby uznanejCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 13/2016 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A2 i B Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-11-29, 8:46 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A2 i B Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 12/2016 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 12/2016 Data sporządzenia: 2016-11-23;  12:24 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Pana Macieja Wieczorka zawiadomienia oCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 11/ 2016 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i Statutu Spółki

Data sporządzenia:  2016-11-15, 16:51 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i Statutu Spółki Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. powziął wiadomość,Czytaj dalej »