Raporty bieżące

CLN 43.3000 PLN -0.80 PLN (-1.81%) 2020-07-10 16:48:29

Raport bieżący nr 10 / 2016 Zarekomendowanie projektu badawczo-rozwojowego „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym” do dofinasowania

Data sporządzenia: 2016-11-10, 15:16 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat:  Zarekomendowanie projektu badawczo-rozwojowego „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym” do  dofinasowania Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2016 roku na stronie Narodowego Centrum BadańCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 9/2016 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-10-26, 12:32 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 25 października 2016 roku otrzymał od Pana ArturaCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 7/2016 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-10-24, 15:13 Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A. Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2016 roku otrzymał od Pana ArturaCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 7/2016 Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 24 października 2016 r.

Data sporządzenia: 2016-10-24, 12:01 Temat Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 24 października 2016 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. _”Spółka”_ informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu z dnia 24 października 2016Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 7/2016 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-10-18, 17:04 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 18 października 2016 roku otrzymał od spółki GlattonCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 5/2016 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B

Data sporządzenia: 2016-10-13, 15:02 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B Podstawa prawna Art. 56 ust 1 pkt. 2 – Ustawa o ofercie – informacje bieżące Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjąłCzytaj dalej »

Raport bieżący nr: 2/2016 Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii B spółki Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia:  2016-10-12, 12:56 Temat: Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii B spółki Celon Pharma S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon PharmaS.A.(„Spółka”) podaje do informacji publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii B Spółki. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Rozpoczęcie subskrypcji:Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 4/2016 Dopuszczenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B oraz akcji serii A2 i B Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-10-12, 8:56 Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A. Temat Dopuszczenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B oraz akcji serii A2 i B Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust 1 pkt. 2 – Ustawa o ofercie – informacje bieżące Treść: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, że Zarząd Giełdy PapierówCzytaj dalej »