Raporty bieżące

CLN 43.3000 PLN -0.80 PLN (-1.81%) 2020-07-10 16:48:29

Raport bieżący nr 11/2017 Nawiązanie współpracy z Plexus Ventures LLC

Data sporządzenia: 2017-05-12, 14:57 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Nawiązanie współpracy z Plexus Ventures LLC Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. zawarł z firmą PlexusVentures LLC_”PlexusVentures”_ list intencyjny w zakresie doradztwa strategicznego w celuCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 10/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 25.05.2017 roku wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2017-04-28, 15:07 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 25.05.2017 roku wraz z projektami uchwał. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie naCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 9/ 2017 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Data sporządzenia: 2017-04-27, 16:08 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę oCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 8/2017 Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Data sporządzenia: 2017-04-26, 11:33 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017 roku otrzymałCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 7/2017 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-04-25, 15:58 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał2017Czytaj dalej »

CELON PHARMA SA (1/2017) Celon Pharma Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk – EBI

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Celon Pharma Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniejCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 6/2017 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lutego 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-02-10, 15:19 Skrócona nazwa emitenta:   CELON PHARMA S.A. Temat Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lutego 2017 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA powyżej 5% Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercieCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 5/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-02-09, 10:10 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2017 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NadzwyczajneCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 4/2017K Powiadomienie o transakcjach na akcjach CELON PHARMA S.A. dokonanych przez osobę pełniącej obowiązki zarządcze – korekta

Data sporządzenia: 2017-02-07, 15:23 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat Powiadomienie o transakcjach na akcjach CELON PHARMA S.A. dokonanych przez osobę pełniącej obowiązki zarządcze – korekta Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd CELON PHARMA S.A.(„Spółka”) informuje, iż w wyniku pomyłki, doCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 4/2017 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2017-02-07, 14:41 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku otrzymał od osoby uznanejCzytaj dalej »