ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2020/O/NoteSzHD/Z9

Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Celon Pharma SA projektu: „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych” w ramach programu Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED – konkurs II (dalej zwanych „Projektem”), zapraszamy do składania ofert na “Zakup usług doradczych z zakresu modyfikacji istniejącej badawczej platformy internetowejCzytaj dalej »

Raport bieżący 3/2020 – Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów kinazy PI3K na terenie Japonii

Temat:Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów kinazy PI3K na terenie Japonii Data: 18.02.2020, godz: 17:33. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2020 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniuCzytaj dalej »

Raport bieżący 2/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Data publikacji: 29.01.2020 Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Celon Pharma S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: – jednostkowy raport roczny za 2019 rok: 20 marcaCzytaj dalej »