Celon Pharma o Esketaminie na 3rd Central European Biomedical Congress (CEBC)

Przedstawiciele Grupy Badawczej Neuropsychiatria Celon Pharma wzięli udział w 3rd Central European Biomedical Congress (CEBC), który odbył się w Krakowie w dniach 15-18. września br. To największa konferencja naukowa w naszej części Europy dedykowana tematyce badań przedklinicznych oraz naukom biomedycznym. Tematami przewodnimi w tym roku była m.in. neuropsychiatria. W trakcie konferencji przedstawiciele Celon Pharma prezentowaliCzytaj dalej »

Raport bieżący 27/2018 – Otrzymanie zgody na rozpoczęcie II fazy klinicznej badań nad lekiem opartym na Esketaminie u pacjentów z depresją dwubiegunową.

  Data: 11.09.2018, godzina: 11:35 Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Temat: Otrzymanie zgody  na rozpoczęcie II fazy klinicznej badań nad lekiem opartym na Esketaminie u pacjentów z depresją dwubiegunową. W nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2018 dotyczącego złożenia wniosku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgodyCzytaj dalej »

Raport bieżący 26/2018 – Zawarcie aneksu do umowy na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kazuniu Nowym

Data sporządzenia: 2018-09-11. godz. 9:47 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat: Zawarcie aneksu do umowy na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kazuniu Nowym Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:      W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zawarcia umowy ze SKANSKA S.A. („Wykonawca”) naCzytaj dalej »

Celon Pharma wzmacnia platformę rozwoju leków biotechnologicznych

Spółka nawiązała merytoryczną współpracę z biofarmaceutyczną firmą Pure Biologics S.A. w zakresie prac badawczo-rozwojowych nad lekami biotechnologicznymi. Efektem współpracy będzie identyfikacja potencjalnych kandydatów na leki biotechnologiczne, które w kolejnym etapie zostaną rozwinięte przez Celon Pharma w obszarze przedklinicznym i klinicznym. Dr Maciej Wieczorek, Prezes Celon Pharma S.A.: Konsekwentnie poszerzamy portfolio leków innowacyjnych, w którym lekiCzytaj dalej »