Raport bieżący 6/2019 – Zawarcie umów z NCBR o dofinansowanie dwóch projektów Spółki

Data sporządzenia: 2019-03-21, 16:05 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Zawarcie umów z NCBR o dofinansowanie dwóch projektów Spółki Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowaniaCzytaj dalej »

Celon Pharma zwiększa szanse na neuropsychiatryczny blockbuster i rośnie eksportowo

Trzy aktywne programy kliniczne, w tym dwa w najdynamiczniej rozwijającym się w perspektywie kolejnej dekady obszarze terapeutycznym, jakim jest neuropsychiatria, zaawansowany rozwój przedkliniczny kolejnych kandydatów na leki innowacyjne, kontynuacja budowy największego Centrum Naukowo-Badawczego w Europie Środkowo-Wschodniej wsparte bardzo dobrym wynikiem finansowym ze sprzedaży produktów w Polsce i za granicą  – Celon Pharma zdecydowanie przyśpiesza swójCzytaj dalej »

Raport bieżący 5/2019 – Uzyskanie patentu w zakresie inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A) w Chinach

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 marca 2019 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego inhibitory fosfodiesterazy 10A (PDE10A) w Chinach, zgodnie z wnioskiem Spółki. Patent jest udzielany przez China National Intellectual Property Administration (CNIPA) – urząd agregujący zarządzanie chińską polityką ochrony własności intelektualnej. Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzykoCzytaj dalej »