Raport bieżący 32/2020 – Aktualizacja aktywności biznesowych Spółki w zakresie COVID-19 tzn. rozwoju innowacyjnych terapii w obszarze zakażeń SARS-COV-2 oraz rozwoju i wdrożenia diagnostyki SARS-COV-2.

Data: 15.10.2020, godz. 16.22 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do komunikatów dotyczących rozpoczęcia strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19 (RB 6/2020) oraz zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych (RB22/2020), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15 październikaCzytaj dalej »

Raport bieżący 31/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2020 r. Raport zostanie opublikowany w dniu 30 listopadaCzytaj dalej »

Raport bieżący 30/2020 – Analiza wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową w ramach tzw. Follow up – 6 tygodniowej, rozszerzonej obserwacji.

Data: 12.10.2020, godz. 8:20 Podstawa prawna:  art 17. MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., 25/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz z 20 kwietnia 2020r dotyczących zgody oraz wstępnych wyników badania II fazy rozwoju klinicznego leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresjąCzytaj dalej »

Raport bieżący 29/2020 – Drugie wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Temat: Drugie wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce Data: 6.10.2020 Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020Czytaj dalej »

Raport bieżący 28/2020 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu  rozwoju CPL’116 w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc  w wysokości 18,7 mln.

Data: 5.10.2020, godz. 21:30 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2020 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu: Wdrożenie do działalności CELON PHARMA S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAK i ROCK jako doustnego lekuCzytaj dalej »

Raport bieżący 27/2020 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu  rozwoju CPL’36 w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona w wysokości 8,1 mln.

Data: 5.10.2020, godz.: 21:24 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2020 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu: Ewaluacja kliniczna II fazy oraz weryfikacja czynników predykcyjnych odpowiedzi dla CPL500036 – innowacyjnego inhibitora PDE10 w terapii dyskinezCzytaj dalej »

Raport bieżący 26/2020 – otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijany w leczeniu zaburzeń psychotycznych i neuromotorycznych – CPL500036

Data sporządzenia: 2020-09-30, godz.: 17:34 Temat: Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijany w leczeniu zaburzeń psychotycznych i neuromotorycznych – CPL500036 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 9 czerwca 2020 rokuCzytaj dalej »