Raport bieżący 10/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 19 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 maja 2020 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzieCzytaj dalej »

Raport bieżący 9/2020 – Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019

Data sporządzenia: 2020-04-21, godz.17:18 Temat: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2019 w kwocie 11.934.958,55Czytaj dalej »

Raport bieżący 8/2020 – Analiza wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową

Temat: Analiza wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową Data: 20.04.2020. godz: 17:26 Podstawa prawna:  art 17. MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz 25/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. dotyczących zgody na przeprowadzenie przezCzytaj dalej »

Raport bieżący 7/2020 Podpisanie porozumienie ramowego z Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ dotyczącego rozpoczęcia wspólnego program rozwoju terapii przeciw COVID-19

Data: 23.03.2020 r., godz. 8:42 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020, w sprawie inicjacji strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19, Zarząd Celon Pharma, informuje, że w dniu 23 marca 2023 r.,  Spółka Celon Pharma S.A oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz, podpisały porozumienie ramowe  dotyczące rozpoczęcia wspólnego programu badawczego obejmującegoCzytaj dalej »