Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy Celon Pharma S.A. w obszarze chorób zapalnych z dofinansowaniem z NCBiR

Projekt „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym” otrzymał 21 712 490,32 złotych dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest ewaluacja przedkliniczna i rozwój kliniczny (I i IIa faza badań z udziałem pacjentów) innowacyjnego, opracowanego przez spółkę kandydata na lek w terapii chorób o podłożu immunologicznym. To kolejny projekt zCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 11/ 2016 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i Statutu Spółki

Data sporządzenia:  2016-11-15, 16:51 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i Statutu Spółki Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. powziął wiadomość,Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 10 / 2016 Zarekomendowanie projektu badawczo-rozwojowego „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym” do dofinasowania

Data sporządzenia: 2016-11-10, 15:16 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat:  Zarekomendowanie projektu badawczo-rozwojowego „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym” do  dofinasowania Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2016 roku na stronie Narodowego Centrum BadańCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 9/2016 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-10-26, 12:32 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 25 października 2016 roku otrzymał od Pana ArturaCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 7/2016 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-10-24, 15:13 Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A. Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2016 roku otrzymał od Pana ArturaCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 7/2016 Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 24 października 2016 r.

Data sporządzenia: 2016-10-24, 12:01 Temat Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 24 października 2016 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. _”Spółka”_ informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu z dnia 24 października 2016Czytaj dalej »