Raport bieżący nr: 2/2016 Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii B spółki Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia:  2016-10-12, 12:56 Temat: Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii B spółki Celon Pharma S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon PharmaS.A.(„Spółka”) podaje do informacji publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii B Spółki. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Rozpoczęcie subskrypcji:Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 4/2016 Dopuszczenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B oraz akcji serii A2 i B Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-10-12, 8:56 Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A. Temat Dopuszczenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B oraz akcji serii A2 i B Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust 1 pkt. 2 – Ustawa o ofercie – informacje bieżące Treść: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, że Zarząd Giełdy PapierówCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 1/2016 Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Data sporządzenia:  2016-10-12, 9:45 Skrócona nazwa emitenta Celon Pharma S.A. Temat Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) informuje, iż w dniu 12 października 2016 roku Urząd KomisjiCzytaj dalej »

Przydział akcji w ofercie publicznej Celon Pharma S.A. zakończony

Spółka pozyskała w ramach emisji akcji 245 mln zł W ramach oferty publicznej dokonano przydziału łącznie 15 000 000 akcji nowej emisji serii B. spółka Celon Pharma S.A. pozyskała w ramach emisji akcji 245 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji wyniosła 16,33 zł. W transzy dla inwestorów indywidulanych dokonano przydziału 2 000 000 akcji, natomiast w transzyCzytaj dalej »

Inwestorzy chcą kupić w IPO akcje Celon Pharma S.A. za 1,5 mld zł

W zakończonym wczoraj procesie budowy księgi popytu w pierwszej ofercie publicznej Celon Pharma S.A., prowadzonym przez Mercurius Dom Maklerski, inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji Spółki za ponad 1,5 mld zł, w tym w transzy detalicznej prawie 2,5 tys. inwestorów złożyło zapisy o wartości ponad 180 mln zł.  Inwestorzy z entuzjazmem odnieśli się do strategii naszejCzytaj dalej »

Konferencja prospektowa Celon Pharma S.A. – Spółka rozpoczyna IPO

12 września br. odbyła się konferencja prasowa Spółki Celon Pharma S.A. Podczas spotkania przedstawiciele Zarządu Spółki przedstawili plany biznesowe firmy związane z ofertą publiczną akcji serii B. Zapraszamy do zapoznania się z filmem oraz galerią zdjęć podsumowującą spotkanie.

Oferta publiczna i harmonogram

Kapitał Spółki Celon Pharma S.A. dzieli się na 30.000.000 akcji. Na podstawie Prospektu Spółka zamierza przeprowadzić publiczną ofertą 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 15.000.000 akcji serii A2, do 15.000.000 akcji serii B oraz nie więcej niż 15.000.000 Praw do Akcji Serii B.Czytaj dalej »