PL – realizowane dofinansowane projekty

CELONKO 2.0

Rozwój kliniczny innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych.

CardioCAPS

Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcjiwłasnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych trzech produktów leczniczychstosowanych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych

FAIND 2.0

Analog FGF1: nowy cel terapeutyczny dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i powiązanych chorób metabolicznych

Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA

Opracowanie kandydatów klinicznych opartych na technologii mRNA w 3 obszarach terapeutycznych (choroby onkologiczne, metaboliczne – niedobór AATD oraz wirusowe- SARS-CoV2), jak również rozwinięcie i poszerzenie kompetencji  Celon Pharma S.A. w obszar produkcji farmaceutycznej w obszarze mRNA

CELONKO

Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR