PL – realizowane dofinansowane projekty

Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA

Opracowanie kandydatów klinicznych opartych na technologii mRNA w 3 obszarach terapeutycznych (choroby onkologiczne, metaboliczne – niedobór AATD oraz wirusowe- SARS-CoV2), jak również rozwinięcie i poszerzenie kompetencji  Celon Pharma S.A. w obszar produkcji farmaceutycznej w obszarze mRNA

CELONKO

  Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR