obszary terapeutyczne wersja prosta

Wskazania

Cel molekularny

Research

Rozwój przedkliniczny

Rozwój kliniczny

Guzy lite

Inhibitory FGFR

Guzy lite/hematologiczne

Proteasom Ubikwityny

Guzy lite/hematologiczne

Inhibitory MER

Zaburzenia behawioralne

Inhibitor 5-HT

Depresja lekooporna

S-Ketonina

schizofrenia/choroba Huntingtona

Inhibitor PDE10

Depresja

Agonista TrkB

Astma/POChP

Inhibitor PI3Kδ

Astma/łuszczyca

Inhibitor JAK

Cukrzyca

Agonista FGF

Cukrzyca/otyłość

Inhibitor GPR40

Biopodobne

CHO (Lucentis)