Uncategorized

Raport bieżący nr 14/2017, Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 25 maja 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-05-26, 13:00 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA powyżej 5% Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznejCzytaj dalej »

Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na NWZ w dniu 8.02.2017

Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 lutego 2017 r. była spółka Glatton Sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 15.000.000 szt. akcji Emitenta, dającychCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 4/2017K Powiadomienie o transakcjach na akcjach CELON PHARMA S.A. dokonanych przez osobę pełniącej obowiązki zarządcze – korekta

Data sporządzenia: 2017-02-07, 15:23 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat Powiadomienie o transakcjach na akcjach CELON PHARMA S.A. dokonanych przez osobę pełniącej obowiązki zarządcze – korekta Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd CELON PHARMA S.A.(„Spółka”) informuje, iż w wyniku pomyłki, doCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 3/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-01-12, 15:29 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacjiCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 1/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 8.02.2017 roku godzina 10.00 wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2017-01-12, 14:52 Skrócona nazwa emitenta Celon Pharma S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 8.02.2017 roku godzina 10.00 wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając naCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 17/2016 Podpisanie umowy w zakresie licencji i dystrybucji leku na terenie Francji

Data sporządzenia: 2016-12-22, 8:12 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Podpisanie umowy w zakresie licencji i dystrybucji leku na terenie Francji Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. Emitent wraz ze spółką Polfarmex S.A. jako współwłaścicieleCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 16/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Data sporządzenia: 2016-12-16, 15:25 Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A. Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboruCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 15/2016 Powiadomienia o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-12-16, 15:00 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Powiadomienia o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 roku otrzymał od osoby pełniącejCzytaj dalej »