UE – zakończone dofinansowane projekty

SALMEX

Opracowanie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym

TrackB

Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnych agonistów TrkB  w terapii chorób układu nerwowego.

PIKCel

Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinaz lipidowych jako kandydata w terapii sterydoopornych i ciężkich postaci chorób płuc o podłożu zapalnym